close
close

Începând cu luna martie 2022, Primăria Orașului Zărnești, digitalizează interacțiunea cu cetățenii prin intermediul platformei online Avansis Online (pentru PC) . Platforma va oferi contribuabililor persoane fizice și persoane juridice accesul la servicii precum:

  • depunere cerere certifical fiscal
  • eliberare certificat fiscal
  • depunere declarații impunere bunuri mobile (autoturisme) și imobile (case și terenuri)
  • plăți on-line cu cardul

Pentru utilizarea platformei, este necesară crearea unui cont, prin accesarea paginii web: https://online.primaria-zarnesti.ro/AvansisOnline/#/iro/login

Accesează aplicația Avansis

Registru fose septice

1. Sisteme individuale adecvate de epurare (SIA) – sunt sisteme pentru epurarea apelor uzate, altele decat stațiile mari de epurare, așa cum sunt definite în art. 3 lit aj) din
Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate
care asigură un nivel de protecţie a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare, şi care îndeplinesc condiţiile tehnice,
de mediu şi de reglementare conform standardizării şi legislaţiei specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor”. Majoritatea staţiilor de epurare individuale
puse în funcţiune în ultimii ani pentru epurarea apelor uzate provenite de la localități sunt de tip compact, monobloc, în care toate instalaţiile şi echipamentele sunt montate
într-o construcţie amplasată subteran sau semiîngropată.

2. Conform prevederilor art. 3 din HG nr. 714/2022, sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate vor fi autorizate prin autorizaţia de construire emisă de
autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.

3. Pentru sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate şi care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafaţă sau
subterane, conform art. 5 alin(1) al HG nr. 714/2022, deţinătorii acestor sisteme au obligaţia obţinerii avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor, conform art. 50 alin.
(1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completărilor ulterioare.

4. Denumirea comercială a stației de epurare a apelor uzate menajere achiziționată dacă aceasta este standardizată / tip constructiv, etc., conform prevederilor art. 7,
alin (2) din HG nr. 714/2022, instalaţiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanşe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele
specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-7:2016

5. Primar – epurare mecanică (procese fizice și/sau chimice); secundar – epurare biologică (proces biologic); terțiar – epurare biologică avansată (proces biologic) cu
îndepărtare nutrienților (azot total și fosfor total), eventual și UV/clorinare și alte procedee ca etapă de finisare. A se vedea definițiile de la art. 2 din Anexa 1 a HG nr. 188/2002
pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 252/2005 și HG nr. 210/2007)
și prevederile art. 8 din HG nr. 714/2022 (Sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de
suprafaţă sau indirect în corpurile de apă subterane, vor fi realizate conform condiţiilor impuse în avizul de gospodărire a apelor)

6-8. Capacitatea proiectată SIA epurare este o caracteristică tehnică menționată în documentele tehnice și certificatele de calitate / conformitate achiziționate de la producători
(ex. locuitori echivalenți, mc/zi, kg poluant/zi, etc.).

9. Conform art. 5 alin(1) al HG nr. 714/2022, tipul de evacuare se referă la descărcarea în apele de suprafață (directă) și în apele subterane (indirecta), în condiţiile art. 16
alin. (1) lit. d^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare („Pentru protecţia resurselor de apă se interzice evacuarea de ape uzate epurate
şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepţia folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuţi
în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru irigaţii, în baza unui studiu şi cu condiţia monitorizării acestor ape”); în plus, conform art. 9 al HG nr. 714/2022, „sistemele individuale adecvate care realizează epurarea
apelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafaţă sau indirect în corpurile de apă subterane vor fi realizate astfel încât să nu afecteze
starea corpurilor de apă. Condiţiile specifice de realizare vor fi stabilite în avizul de gospodărire a apelor”.

10. Conform art. 12 al HG nr. 714/2022 „Exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme.” Proprietarul poate
realiza singur exploatarea și întreținerea SIA epurare sau poate încheia un contract cu firme specilizate, după perioada de mentenață prevăzută în contractul de achiziționare
a SIA epurare.

11-12. Conform art. 14 al HG nr. 714/2022, proprietarii SIA epurare au obligaţia realizării unei monitorizări proprii a calităţii apelor uzate descărcate în corpurile de apă,
cel puțin o dată pe an, ce poate fi demonstrată în baza unui buletin de analiză/ contract încheiat pentu servicii de monitroizare a calității apelor. Parametrii monitorizaţi de
la sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate sunt cei prevăzuţi în tabelele nr. 1 şi 2 din anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, stabiliţi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

13. Conform art. 15 alin (1) al HG nr. 714/2022, pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalaţie, printr-o firmă acreditată
de vidanjare.In cazul in care namolul rezultat nu se vidanjeaza, ci este utilizat atunci se trece „Nu este cazul”.

14. Conform art. 15 alin (2) al HG nr. 714/2022, intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare şi intervalele de preluare a nămolului de la sistemele de epurare sunt înscrise
în registrul

15. Conform art. 15 alin (3) al HG nr. 714/2022, firma de vidanjare are obligaţia transportării nămolului de epurare la o instalaţie de tratare a nămolului de epurare conformă din
punctul de vedere al protecţiei mediului

17-18. Coloane cu valoare informativa pentru registru (nu se trec in evidenta registrului); datele se vor raporta direct in sistemul electronic ce se va pune la dispozitie de catre
ANAR. Se vor trece valorile concentrațiilor poluanților reglementați și realizați (mg/l), precum și debitul reglementat și măsurat (l/s). Parametrii de calitate analizați trebuie să se
realizeze de către un laborator de analiza calității apelor acreditat. Datele completate sunt doar un exemplu, parametrii de calitate pot să varieze.

 

Descarca formularul

 

Pentru cine nu are posibilitatea sa printeze documentul poate veni la Primarie pentru a solicita un exemplar.

email
call
Aplicația Avansis
expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.