close
close

Începând cu luna martie 2022, Primăria Orașului Zărnești, digitalizează interacțiunea cu cetățenii prin intermediul platformei online Avansis Online (pentru PC) . Platforma va oferi contribuabililor persoane fizice și persoane juridice accesul la servicii precum:

  • depunere cerere certifical fiscal
  • eliberare certificat fiscal
  • depunere declarații impunere bunuri mobile (autoturisme) și imobile (case și terenuri)
  • plăți on-line cu cardul

Pentru utilizarea platformei, este necesară crearea unui cont, prin accesarea paginii web: https://online.primaria-zarnesti.ro/AvansisOnline/#/iro/login

Accesează aplicația Avansis

Informatii din oficiu

INFORMATII DIN OFICIU
Lista documentelor de interes public comunicate de Primariei orasului Zarnesti din oficiu conform art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei orasului Zarnesti, precum si activitatea acesteia.

LEGI
– Lege nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1154 din 07/12/2004. Actul a intrat in vigoare la data de 06 ianuarie 2005
Modificat si completat de:
– O.U.G. nr. 190/2005
– Decizia Curtii Constitutionale nr. 189/2006
– Decizia Curtii Constitutionale nr. 647/2006
– Legea nr. 262/2007 publicata in MOF nr. 510 din 30/07/2007
– Decizia Curtii Constitutionale nr. 660/2007 publicata in MOF nr. 525 din
02/08/2007
– Decizia Curtii Constitutionale nr. 797/2007 publicata in MOF nr. 707 din 19/10/2007
– Legea nr. 100/2007 publicata in MOF nr. 684 din 08/10/2007
– Legea nr. 97/2008 publicata in MOF nr. 294 din 15/04/2008
– Legea nr. 100/2008 publicata in MOF nr. 375 din 16/05/2008

– Lege nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduita a functionarilor publici
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 02/08/2007
Actul a intrat in vigoare la data de 05 august 2007

– Lege nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21/04/2003
Actul a intrat in vigoare la data de 21 aprilie 2003

Modificat si completat de:
– O.U.G. nr. 40/2003
– O.U.G. nr. 77/2003
– O.U.G. nr. 92/2004
– Legea nr. 114/2004
– Legea nr. 171/2004
– Legea nr. 280/2004
– O.U.G. nr. 14/2005
– O.G. nr. 2/2006
– Legea nr. 251/2006
– O.U.G. nr. 119/2006
– Legea nr. 144/2007.

– Lege nr. 215/2001 (r1) administratiei publice locale nr. 215/2001
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 20/02/2007
Actul a intrat in vigoare la data de 23 februarie 2007
Modificat si completat de:
– O.U.G. nr. 20/2008 publicata in MOF nr. 177 din 07/03/2008
– Legea nr. 35/2008 publicata in MOF nr. 196 din 13/03/2008
– O.U.G. nr. 66/2008 publicata in MOF nr. 409 din 30/05/2008
– Legea nr. 131/2008 publicata in MOF nr. 485 din 30/06/2008

– Lege nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001
Actul a intrat in vigoare la data de 22 decembrie 2001
Modificat si completat de:
– Rectificarea publicata in MOF nr. 145 din 26/02/2002
– Legea nr. 371/2006 publicata in MOF nr. 837 din 11/10/2006
– Legea nr. 380/2006 publicata in MOF nr. 846 din 13/10/2006
– Legea nr. 188/2007 publicata in MOF nr. 425 din 26/06/2007

– Lege nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 29/05/2007
Actul a intrat in vigoare la data de 01 iunie 2007
Modificat si completat de:
– O.U.G. nr. 125/2008 publicata in MO nr. 694 din 13/10/2008
– O.U.G. nr. 229/2008 publicata in MO nr. 3 din 05/01/2009.

ORDONANtE DE URGENta
– Ordonanta de urgenta nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 30/06/2008
Actul a intrat in vigoare la data de 30 iunie 2008

– Ordonanta de urgenta nr. 223/2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 31/12/2008
Actul a intrat in vigoare la data de 31 decembrie 2008

– Ordonanta de urgenta nr. 226/2008 privind unele masuri financiar-bugetare
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 31/12/2008
Actul a intrat in vigoare la data de 31 decembrie 2008

– Ordonanta de urgenta nr. 229/2008 privind masuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administratiei publice
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 05/01/2009
Actul a intrat in vigoare la data de 05 ianuarie 2009

– Ordonanta de urgenta nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 din 05/01/2009
Actul a intrat in vigoare la data de 05 ianuarie 2009

– Ordonanta de urgenta nr. 228/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 05/01/2009
Actul a intrat in vigoare la data de 05 ianuarie 2009

РOrdonanta de urgenta nr. 16/2007 privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Rom̢niei in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 19/03/2007
Actul a intrat in vigoare la data de 19 martie 2007
Aprobat si modificat de Lege nr. 236/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pâna la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007
ORDONANtE
– Ordonanta nr. 6/2007
Modificat si completat de:
– Rectificarea publicata in MOF nr. 156 din 05/03/2007
– O.G. nr. 9/2008 publicata in MOF nr. 80 din 01/02/2008
– Rectificarea publicata in MOF nr. 187 din 11/03/2008.
HOTaRÂRI DE GUVERN
– Hotararea Guvernului nr. 588/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala pentru anul 2008;
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 11/06/2008
Actul a intrat in vigoare la data de 11 iunie 2008
– Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificat
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 14/07/2008
Actul a intrat in vigoare la data de 28 august 2008
Modificat si completat de:
– Hotararea Guvernului nr. 787/2008 publicata in MOF nr. 602 din 12/08/2008
– Hotararea Guvernului nr. 1173/2008 publicata in MOF nr. 677 din 02/10/2008
– Rectificarea privind Hotararea Guvernului 611/ 2008 publicata in MOF nr. 36 din 20/01/2009

– Hotararea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici;
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 24/09/2008
Actul a intrat in vigoare la data de 24 septembrie 2008

– Hotararea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 565 din 16/08/2007
Actul a intrat in vigoare la data de 16 august 2007

– Hotararea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 12/04/2007
Actul a intrat in vigoare la data de 12 aprilie 2007
Modificat si completat de:
– Hotararea Guvernului nr. 787/2008 publicata in MOF nr. 602 din 12/08/2008
– Hotararea Guvernului nr. 1713/2008 publicata in MOF nr.881 din 24/12/2008
– Hotararea Guvernului nr. 23/2009 publicata in MOF nr. 40 din 22/01/2009

– Hotararea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 13/11/2007
Actul a intrat in vigoare la data de 13 noiembrie 2007
Modificat si completat de:
– Hotararea Guvernului nr. 787/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 602 din 12/08/2008
Actul a intrat in vigoare la data de 12 august 2008
– Hotararea Guvernului nr. 1268/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 15/10/2008
Actul a intrat in vigoare la data de 15 octombrie 2008

– Hotararea Guvernului nr. 1226/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 716 din 23/10/2007
Actul a intrat in vigoare la data de 01 februarie 2008
Modificat si completat de:
– Hotararea Guvernului nr. 161/2008 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 19/02/2008
Actul a intrat in vigoare la data de 19 februarie 2008

– Hotararea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 698 din 15/08/2006
Actul a intrat in vigoare la data de 15 august 2006,

Modificat de:
– Hotararea Guvernului nr. 31/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 16/01/2008
Actul a intrat in vigoare la data de 16 ianuarie 2008
– Hotararea Guvernului nr. 280/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 175 din 20/03/2009
Actul a intrat in vigoare la data de 20 martie 2009

– Hotararea Guvernului nr. 1361/2006 privind continutul instrumentului de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobarii Guvernului
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 12/10/2006
Actul a intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2007

– Hotararea Guvernului nr. 783/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 09/08/2005
Actul a intrat in vigoare la data de 09 august 2005
Modificat si completat de:
– Hotararea Guvernului nr. 257/2006 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 28/02/2006
Actul a intrat in vigoare la data de 28 februarie 2006
– Hotararea Guvernului nr. 986/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 05/09/2007
Actul a intrat in vigoare la data de 05 septembrie 2007

– Hotararea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 19/04/2004
Actul a intrat in vigoare la data de 19 aprilie 2004
Modificat si completat de: Hotararea Guvernului nr. 522/2007.

ORDINE
– Ordin nr. 8720/2008 privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 28/08/2008
Actul a intrat in vigoare la data de 28 august 2008

РOrdin nr. 10280/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatam̢nt superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 698 din 14/10/2008
Actul a intrat in vigoare la data de 14 octombrie 2008

– Ordin nr. 11430/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea concursului pentru selectia functionarilor publici care pot fi desemnati reprezentanti ai Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in comisiile de concurs si in comisiile de solutionare a contestatiilor
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 14/11/2008
Actul a intrat in vigoare la data de 14 noiembrie 2008

– Ordin nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 08/01/2009
Actul a intrat in vigoare la data de 08 ianuarie 2009

– Ordin nr. 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 351 din 07/05/2008
Actul a intrat in vigoare la data de 07 mai 2008

– Ordin nr. 7101/2006 privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 741 din 30/08/2006
Actul a intrat in vigoare la data de 30 august 2006

– Ordin nr. 7100/2006 privind unele masuri necesare organizarii si desfasurarii concursurilor de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 741 din 30/08/2006
Actul a intrat in vigoare la data de 30 august 2006

– Ordin nr. 7660/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 742 din 31/08/2006
Actul a intrat in vigoare la data de 31 august 2006

Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

– Structura organizatorica si atributiile Directiei si Serviciilor din cadrul Primariei orasului Zarnesti
Programul de functionare al primariei:
Luni – miercuri – 7.30 – 15.30
Joi – 7.30 – 17.00
Vineri -7.30 – 14.00
– Programul de audiente al Primarului orasului Zarnesti:
Joi (incepand cu ora 14.00)
– Programul de audiente al Viceprimarului orasului Zarnesti:
Marti – 9.00 – 10.30
Joi – 14.30 – 16.00

Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

– Primar oras Zarnesti – Birladeanu Dorel-Valeriu
– Viceprimar – Voiculet Ioan-Mihai
– Persoane responsabile cu difuzarea informatiilor publice: personalul din cadrul Compartimentului Relatii Publice

Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

– Primaria orasului Zarnesti
– Strada Mitropolit I. Metianu nr. 1
– Telefoane centrala:
+40-268 – 515777;
+40-268 – 515812;
Fax: +40-268 – 222012

Web: www.primaria-zarnesti.ro
E-mail : primaria@primaria-zarnesti.ro
office@primaria-zarnesti.ro

Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul Primariei orasului Zarnesti conform art. 5, alin (4) lit b din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Copii dupa documentele solicitate se realizeaza in conditiile art. 9 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Modalitati de contestare – art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001 –
Conform prevederilor art. 21 si art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind informatiile de interes public, cetatenii se pot adresa cu reclamatie administrativa conducatorului institutiei publice, in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice.
Daca solicitantul, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la instanta de contencios administrativ a tribunalului in a carui raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii sau institutiei publice.
Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale. Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
Daca consideri ca ti-a fost incalcat dreptul de liber acces la informatie poti depune o reclamatie:
– aceasta trebuie depusa in cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al institutiei;
– reclamatia trebuie adresata conducatorului autoritatii sau institutiei careia i-ai adresat solicitarea;
– daca reclamatia este intemeiata, raspunsul va contine si informatiile de interes public solicitate initial si va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate functionarului vinovat.
Daca consideri ca ti-a fost lezat dreptul de liber acces la informatie te poti adresa justitiei:
– te poti adresa direct dupa asteptarea raspunsului la solicitarea initiala sau dupa raspunsul la reclamatia administrativa;
– plangerea trebuie depusa la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliezi sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritatii publice impricinate, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a raspunsului la solicitarea initiala;
– instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa iti furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa iti plateasca daune morale si/sau patrimoniale;
– daca esti nemultumit de hotararea instantei, aceasta poate fi atacata prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel ramane definitiva si irevocabila;
– atat actiunea depusa la prima instanta, cat si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

HOTARARE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 (actualizata)

email
call
Aplicația Avansis
expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.