close
close

Începând cu luna martie 2022, Primăria Orașului Zărnești, digitalizează interacțiunea cu cetățenii prin intermediul platformei online Avansis Online (pentru PC) . Platforma va oferi contribuabililor persoane fizice și persoane juridice accesul la servicii precum:

  • depunere cerere certifical fiscal
  • eliberare certificat fiscal
  • depunere declarații impunere bunuri mobile (autoturisme) și imobile (case și terenuri)
  • plăți on-line cu cardul

Pentru utilizarea platformei, este necesară crearea unui cont, prin accesarea paginii web: https://online.primaria-zarnesti.ro/AvansisOnline/#/iro/login

Accesează aplicația Avansis

Informatii de interes public

Ce este informatia de interes public?
Orice informatie produsa sau gestionata de institutiile sau autoritatile publice.

Informatiile clasificate sunt informatii de interes public?
Da, numai ca accesul la acestea este temporar limitat prin lege.

Cine poate solicita informatii de interes public?
Orice persoana fizica sau juridica, de cetatenie romana sau straina.

Poti solicita orice informatie fara nici o restrictie?
Da, dar trebuie sa stii ca exista informatii de interes public la care accesul este exceptat.

Informatiile care sunt exceptate de la accesul liber sunt:
– informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
– Informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
– Informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
– Informatiile cu privire la datele personale;
– Informatiile privind procedura in timpul unei anchete penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
– Informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricarei dintre partile implicate in proces;
– Informatiile a caror publicitate prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor;
– Dosarele aflate pe rolurile instantelor judecatoresti si a documentelor ce le compun in care Consiliul Local sau una din institutiile publice subordonate este parte;
– Situatii cu privire la litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata in diferite faze procesuale;
– Documentele cu caracter personal ce insotesc hotararile adoptate de Consiliul Local al Orasului Zarnesti si dispozitiile emise de Primarul Orasului Zarnesti;
– Documente de stare civila care privesc statutul civil al persoanei cum ar fi: acte si certificate de nastere, de casatorie, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea, cu exceptia situatiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare civila inregistrate la nivelul orasului;
– Procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;
– Documentatia tehnica prevazuta de lege depusa in vederea emiterii certificatelor de urbanism, cu exceptia planurilor de situatie; documentatia tehnica prevazuta de lege depusa in vederea emiterii autorizatiilor de construire, cu exceptia planurilor de situatie;
– Reclamatiile si sesizarile adresate Consiliului Local si Primariei Orasului Zarnesti de catre persoane fizice, fara acordul semnatarilor;
– Informatii cu privire la impozitele si taxele locale, alte obligatii ale platitorilor, care tin de pastrarea secretului fiscal;
– Informatii primite de la banci, organe de politie, institutii care gestioneaza registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidential;
– Documentele de pregatire si organizare a protectiei civile; documentele cu caracter militar;
– Documentele care se intocmesc in baza legii privind rechizitiile de bunuri si prestari servicii in interes public;
– Planul de protectie civila al Orasului Zarnesti;
– Contractele civile, inclusiv cele de achizitii de bunuri si servicii, contractele administrative, daca acestea contin clauze de confidentialitate;
– Rapoartele de audit intern si rapoartele de control financiar;
– Documentele care privesc persoane fizice, aflate in dosarele Compartimentului juridic, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instantelor judecatoresti ori care au facut obiectul unor dosare solutionate definitiv si irevocabil de catre acestea;
– Documente care privesc persoane fizice aflate in dosarele constituite potrivit Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, precum si in dosarele depuse potrivit Legii nr. 10/2001;
– Sesizarile si documentele comisiei de disciplina; informatiile privind procedura disciplinara si cele rezultate din cercetarea administrativa, cu exceptia raportului privind propunerea de sanctionare;
– Documentele a caror comunicare publica poate afecta principiul liberei concurente sau care pot influenta dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata
– Documente care privesc persoane fizice, aflate in arhiva proprie;
– Informatii privind datele personale ale salariatilor si functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel;
– Orice alte informatii care intra sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila.

Ce sunt informatiile din oficiu?
Informatiile din oficiu sunt acele informatii pe care institutiile si autoritatile publice sunt obligate sa le faca publice fara a exista o solicitare in acest sens.

Unde sunt disponibile informatiile din oficiu?
Informatiile din oficiu sunt disponibile la sediul institutiei, precum si in pagina de Internet.

Lista documentelor de interes public comunicate de Primariei orasului Zarnesti din oficiu conform art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
1) Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2) Organigrama Primariei Orasului Zarnesti;
3) Regulamentul de Organizare si Functionare al Primariei Orasului Zarnesti;
4) Programul de functionare al Primariei Orasului Zarnesti;
5) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei si programul de audiente;
6) Numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public din cadrul Primariei;
7) Coordonatele de contact ale Primariei: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet
8)Sursele financiare bugetul Primariei Orasului Zarnesti;
9) Bilantul contabil;
10) Programele si strategiile proprii ale Primariei;
11) Lista documentelor produse si/sau gestionate de Consiliul Local si Primaria Orasului Zarnesti, care constituie informatii de interes public.
12) Lista cuprinzand informatiile ce se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public;
13) Modalitati de contestare in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

email
call
Aplicația Avansis
expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.