close
close

Începând cu luna martie 2022, Primăria Orașului Zărnești, digitalizează interacțiunea cu cetățenii prin intermediul platformei online Avansis Online (pentru PC) . Platforma va oferi contribuabililor persoane fizice și persoane juridice accesul la servicii precum:

  • depunere cerere certifical fiscal
  • eliberare certificat fiscal
  • depunere declarații impunere bunuri mobile (autoturisme) și imobile (case și terenuri)
  • plăți on-line cu cardul

Pentru utilizarea platformei, este necesară crearea unui cont, prin accesarea paginii web: https://online.primaria-zarnesti.ro/AvansisOnline/#/iro/login

Accesează aplicația Avansis

Relatii la tel : 0268.222.080

Program de lucru cu publicul

L 08:00 – 13:00

Ma 08:00 – 13:00 și 16:00 – 18:30

Mi 08:00 – 13:00

J 08:00 – 13:00

V 08:00 – 12:00

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania

Cerere pentru eliberarea actului de identitate

Cerere pentru inscrierea in act identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

Cerere pt eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania

Cererea pentru eliberarea actului de identitate este un formular tip pe care cetăţenii români îl completează pentru obţinerea unui act de identitate şi care conţine informaţiile cu caracter personal stabilite de lege pentru constituirea şi actualizarea R.N.E.P.

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi trebuie să fie însoţită de documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu.

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf.

În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitanţii vor prezenta un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii.Pentru persoana care nu deţine astfel de documente ori în situaţia în care se constată diferenţe între fizionomia solicitantului şi documentele prezentate sau informaţiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identităţii prin intermediu structurii teritoriale de poliţie.

Extrasul de carte funciara trebuie sa fie obtinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii, semnat si stampilat .

Eliberarea cartii de identitate ca urmare a pierderii, deteriorarii sau a distrugerii actului de identitate anterior, sau a furtului acestuia

Eliberarea cartii de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului

Eliberarea cartii de identitate provizorii cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania

Eliberarea cartii de identitate provizorii

Eliberarea de acte de identitate ca urmare a expirarii termenului de valabilitate

Eliberarea primei carti de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani

Eliberarea primului act de identitate la implinirea varstei de 14 ani

Inscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania

Eliberarea adeverintei privind datele de identificare din RNEP, succesiuni de domicilii, resedinta, CNP, acte de identitate emise

email
call
Aplicația Avansis
expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.