close
close

Începând cu luna martie 2022, Primăria Orașului Zărnești, digitalizează interacțiunea cu cetățenii prin intermediul platformei online Avansis Online (pentru PC) . Platforma va oferi contribuabililor persoane fizice și persoane juridice accesul la servicii precum:

  • depunere cerere certifical fiscal
  • eliberare certificat fiscal
  • depunere declarații impunere bunuri mobile (autoturisme) și imobile (case și terenuri)
  • plăți on-line cu cardul

Pentru utilizarea platformei, este necesară crearea unui cont, prin accesarea paginii web: https://online.primaria-zarnesti.ro/AvansisOnline/#/iro/login

Accesează aplicația Avansis

Dotare ambulatoriului din cadrul Spitalului Orasenesc C.T. Sparchez

UAT Orașul Zărnești în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dotare Ambulatoriu Spital orășenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez cu aparatură medicală și mobilier”, cod MySMIS 126360, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investitie 8.1 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati”, Operațiunea A – AMBULATORII.

Perioada de implementare a proiectului este de 65 luni, respectiv data de incepere a proiectului31.08.2018 și data de 31.12.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare.

Contractul de finanțare nr. 4773/27.09.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectuluieste de 10.168.535,72 lei din care: valoarea eligibila 10.167.191,02 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională – 7.117.033,71 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional – 2.846.813,49 lei, valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului 203.343,82 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului 1.344,70 lei.

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea infrastructurii sociale prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului orasenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez in vederea cresterii accesului la servicii de ingrijire medicala primara in regim ambulatoriu.

Scopul proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sanatate din orasul Zarnesti, prin reducerea internarilor evitabile in cadrul Spitalului orasenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez, cat si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta in cadrul Ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului orasenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez.
2. Scaderea numarului de pacienti internati prin dotarea Ambulatoriului cu aparatura medicala complexa.
3. Diagnosticarea pacientilor in stadiul incipient si tratarea cu succes a unor afectiuni mai usoare, prevenind agravarea lor, ca urmare a dotarii si instrumentarii la standarde europene.

Rezultate proiect:
1. 1 Ambulatoriu dotat cu echipamente moderne.
2. 265 bucati echipamente medicale achizitionate pentru ridicarea nivelului calitativ al actului medical
3. 164 bucati piese de mobilier achizitionate in vederea crearii conditiilor optime de desfasurare a actului medical

Locația de implementare a proiectului este în Regiunea de Dezvoltare Centru, Str. MitropolitIoan Metianu, nr. 1, cod poștal 505800,Orașul Zărnești, județul Brașov.
Informaţii suplimentare se pot obţine la domnul Postu Daniel – Administrator public, telefon: 0268515777, e-mail: primaria@primaria-zarnesti.ro.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro) si Programul Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).


Date de contact beneficiar:
Jud. Brașov, Loc. Zărnești, Str. Mitropolit Ioan Metianu nr. 1, Cod poştal 505800, Telefon 0268515777, Fax 0268222012, E-mail primaria@primaria-zarnesti.ro, persoana de contact Postu Daniel – Administrator public
www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

email
call
Aplicația Avansis
expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.