close
close

Începând cu luna martie 2022, Primăria Orașului Zărnești, digitalizează interacțiunea cu cetățenii prin intermediul platformei online Avansis Online (pentru PC) . Platforma va oferi contribuabililor persoane fizice și persoane juridice accesul la servicii precum:

  • depunere cerere certifical fiscal
  • eliberare certificat fiscal
  • depunere declarații impunere bunuri mobile (autoturisme) și imobile (case și terenuri)
  • plăți on-line cu cardul

Pentru utilizarea platformei, este necesară crearea unui cont, prin accesarea paginii web: https://online.primaria-zarnesti.ro/AvansisOnline/#/iro/login

Accesează aplicația Avansis

Anunt public

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisare plan parcelar zona Valea Dadului.

Detalii gasiti accesand linkurile :

Informare publica Valea Dadului

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisare plan parcelar zona Tamas.

Detalii gasiti accesand linkurile :

Informare publica Tamas

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de elaborare, avizare si aprobare documentatie de urbanism PUZ construire locuinta individuala Numete.

Detalii gasiti accesand linkurile :

puz numete

anunt locuinta numete

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de elaborare, avizare si aprobare documentatie de urbanism PUZ construire locuinta individuala Hora cu Brazi.

Detalii gasiti accesand linkurile :

PUZLIHB_SO_1_TOPO_v1_r0-Cad-Topo

PUZLIHB_SO_0_IT_v1_r1-Incadrare

PUZLIHB_MTE SO_v1_r0

anunt locuinte hora cu brazi

PUZLIHB_SO_2_SE-RU-PMU_v1_r2-RU-C

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de elaborare, avizare si aprobare documentatie de urbanism PUZ construire case de vacanta Intre Barse.

Detalii gasiti accesand linkurile :

certificat intre barse

anunt intre barse

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de elaborare, avizare si aprobare documentatie de urbanism PUZ construire case de vacanta / locuinte unifamiliale Strada Branului.

Detalii gasiti accesand linkurile :

certificat urbanism

Memoriu AO

U01 Plan de incadrare in zona 210×297 05.01.2022

U1 Plan situatia existenta 371.25×420 10.01.2022

U02 Plan de incadrare in PUG 210×297 24.12.2021

U2 Plan reglementari urbanistice – zonificare 371.25×420 10.01.2022

Extras_Informare_1195

CUI

PANOU FORMAT A0

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897, cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit loan Metianu, nr.1, jud. Brasov, telefon 0268/515777, fax 02681222012, organizeaza in data de 8.12.2022 licitatie publica pentru vanzare teren.

Detalii gasiti accesand linkul : 8.12.2022 licitatie publica pentru vanzare teren

Stiri

Proces Verbal – Rezultatele Comisiei de selecție și evaluare cereri de finanțare nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non profit de interes local

Detalii gasiti accesand linkul : Proces Verbal – 7.11.2022

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisarea planului parcelar zona Izvorului .

Detalii gasiti accesand linkul Informare publica IZVORULUI

Stiri

Agentia pentru Protectia Mediului Brasov anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru PUZ – Reglementare zona Plaiul Foii.

Detalii gasiti accesand linkurile :

anunt puz plaiul foii

anunt puz plaiul foii 1

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de initierea procedurii de dezbatere publica pentru elaborare, avizare si aprobare PUZ construire locuinte zona Str. Branului FN ..

Detalii gasiti accesand linkul :

anunt zona str branului

AC-01

PUZ – Memoriu si RLU

U00 – plan de incadrare in zona

U01 – situatia existenta

U02 – reglementari urbanistice cu anunt

U02 – reglementari urbanistice

U03 – proprietatea asupra terenurilor

Stiri

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de planul parcelar zona Muscel.

Detalii gasiti accesand linkul Informare publica Muscel

Stiri

Comunitatea Zărneșteană a fost beneficiarul proiectului cofinanțat de către Corpul European de Solidaritate al Uniunii Europene “CROȘETĂM COMUNITATEA”, implementat în perioada 01.11.2021 – 31.10.2022, de către organizația Bizz Youth.

CROȘETĂM COMUNITATEA – Comunicat de presă I Final

Stiri

Primăria oraşului Zărneşti, cu sediul în oraşul Zărneşti, str. Mitropolit I. Meţianu nr. 1, cod fiscal 4646897, nr. de telefon 0268515777, fax 0268222012, e-mail –primaria@primaria-zarnesti.ro, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul Sport.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2022 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Suma propusă pentru finanţare este de 170.000 lei.
Suma defalcată pe domenii de interes, propusă a fi finanţată este următoarea:

Sport: 170.000 lei

Sursa de finanţare a contractului: Buget local
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 04 NOIEMBRIE 2022, ora 12.00
Cererile de finanţare se vor depune la Registratura Primăriei oraşului Zărneşti.
Data, ora și locul deschiderii, selecţiei şi evaluării propunerilor de proiect: 07 NOIEMBRIE 2022, ora 09.00 la sediul Primariei orasului Zărneşti
Informații suplimentare se pot obţine de la Compartiment Relaţii Publice din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti – telefon 0268515777 sau pe e-mail primaria(@)primaria-zarnesti.ro

Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local elaborat in baza Legii nr 350 din 2005

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de dezbaterea si aprobarea Regulamentului de construire in orasul Zarnesti .

Detalii gasiti accesand linkul Regulament de conformare drumuri, dimensionare parcele, realizare imprejmuiri .

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de continuarea procedurii privind emiterea probarii de dezvoltare extindere retea canalizare str. Muscelut .

Detalii gasiti accesand linkul informare Muscelut

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de
continuarea procedurii privind emiterea probarii de dezvoltare extindere retea canalizare str. Floare de Colt .

Detalii gasiti accesand linkul Informare Floare de Colt

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de planul parcelar zona Valea Pietrisului, acesta va fi afisat in data de 03.10.2022 .

Detalii gasiti accesand linkul Informare Valea Pietrisului-Pagu

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de organizare si desfasurare concurs recrutare functie publica de executie vacanta-consilier achizitii publice grad profesional superior .

Detalii gasiti accesand linkurile : ANUNT -concurs recrutare functie publica de executie vacanta-consilier achizitii publice grad profesional superior 24.10.2022

Tabel rezultat selectie dosare -24.10.2022
Tabel rezultat proba scrisa 24.10.2022 consilier achizitii publice
Tabel rezultat proba interviu 25.10.2022 consilier achizitii publice

Stiri

UAT Zarnesti organizeaza consultarea opiniei publice cu privire la PUD Construire locuinta Toplita.

Detalii gasiti accesand documentatia atasata anuntului .

anunt public locuinta toplita

certificat urbanism

puz

Stiri

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897, cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolitloan Metianu, nr.1, jud. Brasov, telefon 0268/515777, fax 02681222012, a organizat in data de 19.09.2022 procedura de atribuire a autorizatiilor de taxi pe raza orasului Zarnesti.

Detalii gasiti accesand linkul : anunt atribuire autorizatii taxi 19.09.2022

Stiri

UAT Zarnesti organizeaza consultarea opiniei publice cu privire la PUZ Construire spatiu comercial si locuinta str celulozei .

Detalii gasiti accesand documentatia atasata anuntului .

anunt puz spatiu com si locuinta str celulozei

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de organizare si desfasurare examen promovare grad profesional .

Detalii gasiti accesand linkurile : examen promovare grad .

Stiri

Primaria Orasului Zarnesti publica rezultatele evaluarii cereri în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pe anul 2022, sesiunea a II-a .
Detalii gasiti accesand atasamentul PV 20223 din 29_08_2022 .

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisarea planului parcelar detaliu Capul Bortilei .

Detalii gasiti accesand linkul Informare Publica Capul Bortilei

Stiri

UAT Zarnesti organizeaza consultarea opiniei publice cu privire la PUD Construire locuinta Sub Bortila .

Detalii gasiti accesand documentatia atasata anuntului .

anunt locuinta sub bortila
raport sub bortila

Stiri

UAT Zarnesti organizeaza consultarea opiniei publice cu privire la PUZ zona Plaiul Foii .

Detalii gasiti accesand documentatia atasata anuntului .

anunt puz plaiul foii 06.10.2022

PUZ dezbatere zona Plaiul Foii

Stiri

Avand in vedere ultimele schimbari legislative privind crescatorii de animale pensoane fizice si juridice Primaria Orasului Zarnesti publica prezentul anunt anunt public 11.08.2022 .

Stiri

Primăria oraşului Zărneşti, cu sediul în oraşul Zărneşti, str. Mitropolit I. Meţianu nr. 1, cod fiscal 4646897, nr. de telefon 0268515777, fax 0268222012, e-mail –primaria@primaria-zarnesti.ro, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură/sport pe anul 2022 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Suma propusă pentru finanţări este de 40.000 lei.
Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanţate sunt următoarele:

Cultură: 10.000 lei

Sport: 30.000 lei

Sursa de finanţare a contractului: Buget local
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect pentru a doua sesiune: 26 AUGUST 2022, ora 12.00
Cererile de finanţare se vor depune la Registratura Primăriei oraşului Zărneşti.
Data, ora și locul deschiderii, selecţiei şi evaluării propunerilor de proiect: 29 AUGUST 2022, ora 09.00 la sediul Primariei orasului Zărneşti
Informații suplimentare se pot obţine de la Compartiment Relaţii Publice din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti – telefon 0268515777 sau pe e-mail primaria@primaria-zarnesti.ro

Anunț publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 154/11.08.2022.

Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local elaborat in baza Legii nr 350 din 2005

Stiri

Consultare publica privind modul de gospodarire a padurilor administrare de RPLP Piatra Craiului RA .

Detalii se gasesc accesand linkul : consulatare publica rplp

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, face publica Regulamentul de buna gospodarire, pastrarea curateniei, respectarea stricta a normelor de igiena si infrumusetare a orasului Zarnesti .

Detalii gasiti accesand linkurile : regulament buna gospodarire conf HCL 74 .

Stiri

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de licitatie publica terenuri .

Detalii gasiti accesand linkul licitatie 10.08.2022

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de consultarea opiniei publice de extindere retea apa potabila si menajera strada Celulozei .

Detalii gasiti accesand linkurile :

informare Celulozei

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de concurs politist local grad I 22.08.2022 .

Detalii gasiti accesand linkurile :

ANUNT concurs politist local 22.08.2022

Tabel rezultat selectie dosare 19.08.2022

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de concurs pentru functie publica inspector la Birou Fond Funciar Registru Agricol .

Detalii gasiti accesand linkurile :

Anunt concurs- Birou Fond Funciar Registru Agricol

Tabel rezultat selectie dosare concurs inspector asistent 17.08.2022-Birou Fond Funciar Registru Agricol
Tabel rezultat proba scrisa 17.08.2022 Birou Fond Funciar Registru agricol
Tabel rezultat proba -interviu 17.08.2022

Stiri

Va anuntam ca perioada pentru efectuarea recensamantului s-a prelungit pana in data de 31.07.2022 .

Detalii gasiti accesand linkurile : recensamant .

Stiri

UAT Zarnesti organizeaza consultarea opiniei publice cu privire la PUZ Construire atelier mestesugaresc Mesteceni .

Detalii gasiti accesand documentatia atasata anuntului .

anunt puz atelier mestesugaresc mesteceni

plan puz atelier mestesugaresc mesteceni

raport puz mesteceni

Stiri

Primăria Orașului Zărnești vă aduce la cunoștință faptul că în orașul Zărnești, str. Cibinului, nr. 10, bloc ANL sunt disponibile 2 garsoniere în vederea închirierii.

Ultima zi de depunere a cerererilor pentru cele 2 garsoniere situate în orasul Zărnești, str.Cibin este 29 iulie 2022.

Detalii găsiți accesând link-urile următoare:

Garsoniere ANL in vederea inchirierii

Vanzare locuinte ANL strada Cibinului .

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de consultarea opiniei publice de elaborare avizare si aprobare PUZ locuinta unifamiliala zona Mesteceni .

Detalii gasiti accesand linkurile :
puz locuinta mesteceni
puz locuinta mesteceni 1

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897, cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolitloan Metianu, nr.1, jud. Brasov, telefon 0268/515777, fax 02681222012, organizeaza in data de 02.09.2022 procedura de atribuire a autorizatiilor de taxi pe raza orasului Zarnesti.

Detalii gasiti accesand linkul : taxi-02.09.2022

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisarea planului parcelar Valea Pietrisului .

Informare publica -VALEA PIETRISULUI

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de concurs consilier achizitii publice 01.08.2022 .

Detalii gasiti accesand linkurile :

Anunt-Concurs consilier achizitii publice 01.08.2022

Tabel rezultat selectie dosare-concurs 01.08.2022

Tabel rezultat proba scrisa 01.08.2022 consilier achizitii publice debutant

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de concurs asistent medical Cabinet medical 21.07.2022 .

Atentie- concursul se amana Anunt 21.07.2022 .

Detalii gasiti accesand linkurile :

Anunt 21.07.2022

Anunt-Concurs Cabinet medical 21.07.2022

Tabel rezultat selectie dosare -21.07.2022

Rezultat interviu-Asistent medical -Cabinet scolar

Rezultat proba scrisa -Asistent medical PL -Cabinet Scolar

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de planul parcelar zona Tohanita, acesta va fi afisat in data de 30.06.2022 .

Detalii gasiti accesand linkul Informare publica TOHANITA .

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de concurs Serviciul Politie Locala 28.06.2022 .

Detalii gasiti accesand linkurile :

ANUNT-concurs Serviciul Politie Locala 28.06.2022
Tabel selectie dosare-SErv . Politie Locala
Rezultat proba sportiva-28.07.2022
Rezultat proba scrisa 29.07.2022 politist local superior -Serviciul Politie Locala

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de concurs Birou Tehnic-inspector asistent 28.07.2022 .

Detalii gasiti accesand linkurile :

ANUNT-concurs Birou Tehnic-inspector asistent 28.07.2022
Tabel selectie dosare -Birou Tehnic
Rezultat proba scrisa -inspector asistent -Birou Tehnic 28.07.2022

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura concurs personal contractual -sef birou -15.07.2022 .

Detalii gasiti accesand linkurile :

ANUNT -CONCURS PERSONAL CONTRACTUAL
Tabel rezultat selectie dosare-concurs sef birou gr. 2-personal contractual 15.07.2022
Tabel rezultat proba scrisa 15.07.2022 -Sef birou Gr. II Birou Sport Turism Salvamont
Tabel rezultat proba interviu-19.07.2022 personal contractual -sef birou gr. II

Stiri

UAT Zarnesti organizeaza consultarea opiniei publice cu privire la PUZ Construire locuinte Aleea Uzinei .

Detalii gasiti accesand documentatia atasata anuntului .

PUZ STR ALEEA UZINEI

Puz parcelasre Aleea Uzinei FN

Stiri

Primăria orașului Zărnești elaborează în această perioadă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a orașului Zărnești 2022-2030, prin care se stabilesc direcțiile clare de acțiune pe care va trebui să se concentreze dezvoltarea orașului în perioada 2022-2030.

Ca instrument de planificare, SIDU trebuie să răspundă la nevoile locale prin implementarea unui proces participativ în care buna guvernanță, colaborarea și implicarea comunității să reprezinte pilonii strategiei și să asigure continuitatea pe termen lung a viziunii de dezvoltare.

În vederea elaborării SIDU și utilizării informațiilor actuale necesare dezvoltării socio-economice a orașului Zărnești, vă rugăm să ne sprijiniți prin completarea prezentului chestionar.

Vă supunem atenției lista scurtă a proiectelor de investiții identificate cu ocazia elaborării SIDU a orașului Zărnești. Proiectele îndeplinesc criteriile de finanțare în cadrul Priorității 8 a POR 2021 – 2030.

Cu scopul de a face o prioritizare a lor, vă rugăm să alegeți unul dintre proiectele propuse pe fiecare direcție strategică și să acordați un punctaj pentru a identifica gradul de importanță a lor.

Completarea acestuia va dura aproximativ 3 minute, dar va avea un impact semnificativ pe termen lung asupra dezvoltării orașului nostru.

Vă mulțumim pentru participare!

Vezi mai jos link-ul pentru consultarea listei scurte a proiectelor SIDU.

LINK

Stiri

UAT Zarnesti organizeaza consultarea opiniei publice cu privire la PUZ Construire Complex Turistic Str. Pleasa FN.

Detalii gasiti accesand documentatia atasata anuntului .

ANUNT PUBLIC PUZ STR PLEASA FN

PUZCTPZBV_SO_SE-RU-PMU_v1_r2-3-PMU_S

PUZCTPZBV_SO_SE-RU-PMU_v1_r2-2-RU_S

PUZCTPZBV_SO_0_IT_v1_r1-0-IT_S

PUZ-CTPZBV_MTE SO_v1_r1_S

PUZCTPZBV_SO_SE-RU-PMU_v1_r2-4-CAD_S

PUZCTPZBV_SO_SE-RU-PMU_v1_r2-1-SE_S

Stiri

Consiliul Local al Orasului Zarnesti organizeaza concurs de recrutare membrii in consiliul de administratie al SC Parc Industrial UAT Zarnesti .

Detalii se gasesc accesand linkurile :

ANUNT-Recrutare membrii CA -SC Parc Industrial UAT Zarnesti

Formular 1

Formular 2

Formular 3

Formular 4

Formular 5

Scrisoare de asteptari Parc Industrial 2022

Stiri

UAT Zarnesti organizeaza consultarea opiniei publice cu privire la PUZ Construire locuinte Rapagus .

Detalii gasiti accesand documentatia atasata anuntului .

PUZ RAPAGUS

PANOURI PUZ RAPAGUS

Planse PUZ RAPAGUS

Stiri

Mâine, 08.06.2022, între orele 08:00 – 17:30, cu excepția cartierelor Tohan – Blocuri, Tohanul Vechi și Tohanul Nou, se va întrerupe furnizarea apei pentru efectuarea unor lucrări!

Vă rugăm să vă asigurați necesarul de apă!

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura concurs functie publica de executie vacanta-inspector debutant –SPCLEP

Detalii gasiti accesand linkurile : ANUNT -concurs functie publica de executie vacanta 28.06.2022
Tabel rezultat selectia dosarelor 22.06.2022
Tabel rezultat proba scrisa-28.06.2022
Tabel rezultat interviu 30.06.2022

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de licitatie publica terenuri .

Detalii gasiti accesand linkul anunt 27.05.2022 .

Stiri

Stiri

Click pe imagine pentru a vizualiza corect .

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de planul parcelar zona Fata, acesta va fi afisat in data de 26.05.2022 .

Detalii gasiti accesand linkul Informare publica sola FATA

Stiri

Consililiul Local Zarnesti anunta demararea procedurii de selectie pentru completarea Consiliului de Administratie a RPLP Zarnesti .

Detalii gasiti accesand linkurile : selectie membrii CONSILIUL DE ADMINISTRATIE a RPLP Zarnesti

Profil RPLP

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura concurs functii publice de executie vacante-Serviciul Politie Locala 09.06.2022 .

Detalii gasiti accesand linkurile : ANUNT -concurs functii publice de executie vacante-Serviciul Politie Locala

Tabel rezultat selectie dosare-09.06.2022 -Concurs Serviciul Politie Locala

Tabel rezultat proba scrisa 10.06.2022-Serviciul Politie Locala

Tabel rezultat proba sportiva eliminatorie-09.06.2022

Stiri

U.A.T Zărneşti, organizează in perioada 27.04.2022 – 11.05.2022, consultarea opiniei publice cu privire la:
Elaborare, avizare și aprobare P.U.Z CONSTRUIRE COMPLEX LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCȚIUNI DE CAZARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, STR.BRANULUI FN, NR.CAD 112545 112546,ORAȘUL ZĂRNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV

Detalii gasiti accesand documentatia atasata anuntului .

anunt

PUZLSPTBVZ-5_PUZ_0_IT_v1_r0

PUZLSPTBVZ-5_PUZ_2_RU-Z_v1_r0

PUZLSPTBVZ-5_PUZ_4_PT_v1_r0

PUZLSPTBVZ-112545_MP_v1_r2_S

PUZLSPTBVZ-112545_RLU_v1_r0

Stiri

U.A.T Zărneşti, organizează in perioada 27.04.2022 – 11.05.2022, consultarea opiniei publice cu privire la:
Elaborare, avizare și aprobare P.U.Z CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCȚIUNI DE CAZARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, SPAȚIU COMERCIAL, STR.BRANULUI FN, NR.CAD 115860,ORAȘUL ZĂRNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV

Detalii gasiti accesand documentatia atasata anuntului .

ANUNUT PUBLIC

NOT VECINI

PUZLSPTBVZ-9_PUZ_0_IT_v1_r0

PUZLSPTBVZ-9_PUZ_2_RU-Z_v1_r0

PUZLSPTBVZ-9_PUZ_4_PT_v1_r0

PUZLSPTBVZ-115860_MP_v1_r3_S

PUZLSPTBVZ-115860_RLU_v1_r0

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura concurs functie publica de executie vacanta-inspector asistent Birou tehnic 27.05.2022.

Detalii gasiti accesand linkurile :
ANUNT -concurs functie publica de executie vacanta-inspector asistent -Birou tehnic-27.05.2022 .
Tabel rezultat selectie dosar -18.05.2022
Tabel rezultat proba scrisa 27.05.2022

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura concurs sofer I personal contractual-10.05.2022.

Detalii gasiti accesand linkurile : Anunt concurs personal contractual-sofer I -10.05.2022

Rezultat proba scrisa 10.05.22

Rezultat selectie dosare 03.05.22

Stiri

Conform Art. 36 din Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local elaborat in baza Legii nr. 350/2005, in urma punctajului obtinut a fost aprobat acordarea fondurilor nerambursabile de la bugetul local 2022 pentru solicitantii mai jos mentionati:
– Asociatia Sportiva Club Olimpic Zarnesti ;
– Asociatia Pro Tara Barsei ;
– Asociatia Folclorica Dans Traditional N.F.I. ;

Detalii gasiti accesand linkul : Proces Verbal afișare rezultate cereri de finanțare nerambursabilă în baza Legii 3502005

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de scoatere din fondul forestier al unei suprafete de teren in zona Brebina in vederea amenajarii drum public .

Detalii gasiti accesand linkul informare 07.04.2022 .

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de licitatie publica terenuri .

Detalii gasiti accesand linkul Licitatie 15.04.2022

Stiri

Orașul Zărnești, în calitate de beneficiar al contractului de finantare nr 956, anunta inceperea proiectului „Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice prin reabilitarea , modernizarea si extinderea instalatiei de detectie semnalizare si alarmare incendii, a infrastructurii de fluide medicale si a instalatiilor electrice si de ventilatie si tratare a aerului pentru cladirea Spitalului Dr.Caius Tiberiu Sparchez .

Detaliile complete ale proiectului le gasiti accesand linkurile:

reabilitare spital 24.03.2022 .

Stiri

Având în vedere faptul că sezonul competițiilor sportive a debutat, iar pentru buna desfășurarea a acestor activități, aplicanții proiectelor propuse pentru domeniul Sport solicită reducerea termenului de selecție și în temeiul art. 20, alin (2) din Legea nr. 350/2005, autoritatea finanțatoare – Primăria Orașului Zărnești are dreptul de a accelara aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducarea numărului de zile, dar nu la mai puțin de 15 zile.

Astfel că, data limită pentru depunerea propunerilor de proiect pentru domeniile Sport si Cultura, prima sesiune este 07 APRILIE 2022, ora 12.00.

Data, ora și locul deschiderii, selecţiei şi evaluării propunerilor de proiect: 08 APRILIE 2022, ora 12.00 la sediul Primariei orasului Zărneşti

Informații suplimentare se pot obţine de la Compartiment Relaţii Publice din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti – telefon 0268/515777 sau pe e-mail primaria@primaria-zarnesti.ro

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 56/22.03.2022

Detalii se pot gasi si in : Regulamentul modificat Legea-350 .

Stiri

Primăria oraşului Zărneşti, cu sediul în oraşul Zărneşti, str. Mitropolit I. Meţianu nr. 1, cod fiscal 4646897, nr. de telefon 0268/515777, fax 0268/222012, e-mail –primaria@primaria-zarnesti.ro, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură/sport pe anul 2022 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Suma propusă pentru finanţări este de 220.000 lei.
Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanţate sunt următoarele:

Cultură: 20.000 lei

Sport: 200.000 lei

Sursa de finanţare a contractului: Buget local
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect pentru prima sesiune: 26 APRILIE 2022, ora 12.00
Cererile de finanţare se vor depune la Registratura Primăriei oraşului Zărneşti.
Data, ora și locul deschiderii, selecţiei şi evaluării propunerilor de proiect: 27 APRILIE 2022, ora 12.00 la sediul Primariei orasului Zărneşti
Informații suplimentare se pot obţine de la Compartiment Relaţii Publice din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti – telefon 0268/515777 sau pe e-mail primaria@primaria-zarnesti.ro

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de licitatie terenuri in data de 06.04.2022 .

Detalii gasiti accesand linkul anunt public 14.03.2022 .

Stiri

UAT Zarnesti publica anuntul de intentie privind realizarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, PENSIUNI TURISTICE ȘI ZONE DE AGREMENT – BREBINA” ZONA BREBINA, ORAȘUL ZĂRNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV .

Detalii gasiti accesand linbkurile :

ANUNT DE INTENTIE_INFO PUBLIC_ET1

ANUNT PUBLIC PUZ ZONA BREBINA

PUZ-LBMZ_Piese scrise

PUZLBMZ_SO_0_IT_v1_r1

PUZLBMZ SO 1 CAD v1 r0

PUZLBMZ_SO_SE-RU_v1_r8-RU

SKM_224e22030914250

Studiu Topografic

Studiu Geotehnic

Stiri

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de sola MUSCEL Ps 2187-3-32-1-2 .

Detalii gasiti accesand linkul Informare publica Muscel Ps 2187-3-32-1-2

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura concurs recrutare personal contractual 15.03.2022.

Detalii gasiti accesand linkurile : CONCURS RECRUTARE PERSONAL CONTRACTUAL- 15.03.2022
Tabel -rezultat selectie dosare-concurs personal contractual 15.03.2022
Tabel rezultat concurs -proba scrisa-15.03.2022

Tabel rezultat interviu-17.03.2022

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura concurs recrutare functii publice de executie vacante politist local 23.03.2022.

Detalii gasiti accesand linkurile : CONCURS RECRUTARE-FUNCTII PUBLICE VACANTE-POLITIST LOCAL

rezultate selectie dosare concurs – politia locala

Tabel rezultat proba scrisa 24.03.2022

Tabel rezultat proba sportiva eliminatorie-23.03.2022

Stiri

Orașul Zărnești, în calitate de beneficiar, gestionează proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de catre Spitalul “Dr.Caius Tiberiu Sparchez” prin achizitionarea de echipamente si dotari specifice”. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 27.11.2020.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 prin dotarea corespunzătoare a spitalului suport – Spitalul orășenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID-19 și pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID-19, în vederea obținerii unui răspuns util și eficient al sistemului medical public la criza COVID-19.

Detaliile complete ale proiectului le gasiti accesand linkurile:

Consolidarea capacitate gestionare COVID-19 Spital

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de licitatie publica terenuri .

Detalii gasiti accesand linkul licitatie publica terenuri .

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de sola MUSCEL T 73, PARCELA A 2233/1/1/118/1-2 .

Detalii gasiti accesand linkul Informare publica -Muscel-T 73

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisarea planului parcelar Forgaci si Tamas.

Detalii gasiti accesand linkul Informare publica sola Forgaci si Tamas

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisarea planului parcelar Lazuri .

Detalii gasiti accesand linkul Informare publica Lazuri

Stiri

Zeci de tineri, copii și vârstnici din orașul Zărnești au fost beneficiarii proiectului cofinanțat de către Corpul European de Solidaritate al Uniunii Europene (https://www.suntsolidar.eu/).

Comunicat de presă – INTERSECȚIA GENERAȚIILOR .

Stiri

Scopul acestui proiect este de a învăța să croșetezi sub îndrumarea unor specialiști din domeniul croșetatului. Vei învăța împreună cu comunitatea zărneșteană cum să creezi jucării atât pentru tine, cât și pentru familia/prietenii tăi!

CROȘETĂM COMUNITATEA – APEL SELECȚIE

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisarea planului parcelar Tohanita F 3645-2-1-2, Tohanita F 2500-3-7-1-4, Sub Bortila F 846-1-1, Muscel F 2177-2-1-21 .

Detalii gasiti accesand linkurile :

Muscel F 2177-2-1-21

Sub Bortila F 846-1-1

Tohanita F 2500-3-7-1-4

Tohanita F 3645-2-1-2

Stiri

.

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisarea planului parcelar Tohanita .

Detalii gasiti accesand linkul Informare publica Tohanita 09.12.2021 .

Stiri

Gradinita Furnicuta nr 3 cu sediul in orasul Zarnesti, anunta procedura concurs recrutare functie ingrijitor .

adresa suspendare concurs- Gradinita nr 3 ZARNESTI
Detalii gasiti accesand linkurile : anunt ingrijitor furnicuta .

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura concurs recrutare functie publica de executie vacanta-auditor superior 20.12.2021 .

Detalii gasiti accesand linkurile : ANUNT -concurs recrutare functie publica de executie vacanta-auditor superior 20.12.2021
Tabel rezultat selectia dosarelor concurs auditor superior Comp. Audit Intern 20.12.2021

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura concurs recrutare consilier juridic asistent 15.12.2021 .

Detalii gasiti accesand linkurile : Anunt concurs recrutare consilier juridic asistent 15.12.2021 .
Rezultat selectie dosare -concurs consilier juridic asistent -Comp. Juridic 15.12.2021
Tabel rezultat proba scrisa 15.12.2021 consilier juridic asistent Comp. Juridic

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisarea planului parcelar Brebina .

Detalii gasiti accesand linkul Informare publica BREBINA

Stiri

In conformitate cu Hotararea nr.3 din 27.10.2021 a CLSU Zarnesti, Primaria Zarnesti comunică următoarele măsuri aplicabile pe raza U.A.T.Zărneşti, pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 : H3 din 27.10.2021

Stiri

In conformitate cu Hotararea nr.1130 din 22.10.2021 a CLSU Zarnesti, Primaria Zarnesti comunică următoarele măsuri aplicabile pe raza U.A.T.Zărneşti, pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 : Hotararea 1130.

email
call
Aplicația Avansis
expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.