close
close

Începând cu luna martie 2022, Primăria Orașului Zărnești, digitalizează interacțiunea cu cetățenii prin intermediul platformei online Avansis Online (pentru PC) . Platforma va oferi contribuabililor persoane fizice și persoane juridice accesul la servicii precum:

  • depunere cerere certifical fiscal
  • eliberare certificat fiscal
  • depunere declarații impunere bunuri mobile (autoturisme) și imobile (case și terenuri)
  • plăți on-line cu cardul

Pentru utilizarea platformei, este necesară crearea unui cont, prin accesarea paginii web: https://online.primaria-zarnesti.ro/AvansisOnline/#/iro/login

Accesează aplicația Avansis

Anunt public

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisare plan parcelar zona VALEA PIETRISULUI .

Detalii gasiti accesand linkurile : Informare Publica VALEA PIETRISULUI

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de recrutare casier.

Detalii gasiti accesand linkurile :

ANUNT CONCURS PERSONAL CONTRACTUAL

TABEL rezultat selectie dosare- post vacant CASIER

rezultat proba scrisa CASIER

REZULTAT FINAL CASIER

Stiri

Având în vedere aparițiile tot mai dese a unor exemplare de urși în intravilanul orașului Zărnești care pun în pericol siguranța și integritatea cetățenilor, precum și pentru evitarea eventualelor distrugeri cauzate de exemplarele de urși, Primăria orașului Zărnești vă aduce la cunoștință următoarele:
În baza Ordonanței de Urgență nr. 81 din 2021privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, persoanele care sesizează apariția unui exemplar de urs vor apela numărul unic de urgență 112. Menționăm faptul că la nivelul Primăriei orașului Zărnești a fost constituită, prin dispoziția nr. 700/27.08.2021, comisia de intervenție pentru asigurarea serviciilor de specialitate privind alungarea, relocarea ori extragerea prin împușcare a exemplarelor de urs în intravilanul orașului Zărnești, compusă din conducător al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, personalul structurilor de jandarmi aflat în serviciu din cadrul Compartimentului Monitorizare Misiuni și Evenimente al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov, personal tehnic de specialitate și medic veterinar. În funcție de nivelul de risc și în urma evaluării la fața locului, Comisia de intervenție poate demara, gradual, conform legislației în vigoare, procedura de alungare(în cazul unui risc redus),relocare ( în cazul unui risc mediu) și extragere prin eutanasiere/împușcare(în cazul unui risc mare) a exemplarelor de urs doar în urma unei sesizări la numărul unic de urgență 112.

Recomandări în cazul apariției unui exemplar de urs:
Nu vă apropiați de animal!
Nu încercați să în fotografiați/ filmați!
Nu încercați să în hrăniți!
Părăsiți zona imediat

Apelați numărul unic de urgență 112

!!! IMPORTANT: APELAȚI NUMĂRUL UNIC DE URGENȚĂ 112 LA APARIȚIA ORICĂRUI EXEMPLAR DE URS

Stiri

Stiri

Înscrierile continuă pe site-ul https://www.visitzarnesti.ro/ro .

Stiri

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de recrutare politist local.

Detalii gasiti accesand linkurile :

Tabel rezultat proba interviu 16.05.2024

Anexa nr13 tabel rezultat proba scrisa 15.05.2024

Rezultat selectie dosare concurs 15.05.2024

Atributiile postului -conform fisei postului

Anunt concurs 05.2024

Stiri

Proces Verbal de evaluare a conformității administrative și a eligibilității propunerilor de proiecte pentru programele sportive depuse în sesiunea aprilie 2024, în baza Regulamentului de acordare a finanţărilor din bugetul local al orașului Zărnesti, pentru activităţile sportive organizate în cadrul structurilor sportive în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice şi sportului organizate pe raza orașului Zărnești .

Detalii gasiti accesand linkurile :PV

Stiri

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE, denumită și BIZZ YOUTH, anunță finalizarea proiectului “Harta profesorului”, cod 2022-3-RO01-ESC30-SOL-000093005, implementat în perioada 31.05.2023 – 30.05.2024, finanțat de Corpul European de Solidaritate al Uniunii Europene .

Comunicat de presă – Finalizarea proiectului

Stiri

Având în vedere că pe strada Celulozei se efectuează lucrări de extindere rețea de apă și canalizare, traficul va fi închis începând cu data de 16.04.2024.

Din această cauză, pe toată durata lucrărilor, traseul metropolitan va avea noi stații facultative astfel:

Se introduce stația LIDL către ambele sensuri (Zărnești-Brașov și retur);

Se introduc stația Penny (strada Tudor Vladimirescu, cu sensul Brașov – Zărnești) și stația Pepco (strada Tudor Vladimirescu, cu sensul Zărnești – Brașov);

Stațile BRD și Celulozei nu vor mai fi deservite de către transportul metropolitan!

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!

 

U.A.T. ZĂRNEȘTI

COMPARTIMENT TRANSPORTURI

12.04.2024

Stiri

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, facem public proiectul de stabilire al Taxelor si Impozitelor locale 2025, acesta se poate accesa accesand linkul proiectul stabilire Taxe si Impozite locale 2025 .

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisare plan parcelar zona TOHANITA si VALEA ALBULUI .

Detalii gasiti accesand linkurile : Informare publica – TOHANITA si VALEA ALBULUI

Stiri

UAT Orașul Zărnești în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dotare Ambulatoriu Spital orășenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez cu aparatură medicală și mobilier”, cod MySMIS 126360, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investitie 8.1 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati”, Operațiunea A – AMBULATORII.

Perioada de implementare a proiectului este de 65 luni, respectiv data de incepere a proiectului31.08.2018 și data de 31.12.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare.

Contractul de finanțare nr. 4773/27.09.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectuluieste de 10.168.535,72 lei din care: valoarea eligibila 10.167.191,02 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională – 7.117.033,71 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional – 2.846.813,49 lei, valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului 203.343,82 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului 1.344,70 lei.

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea infrastructurii sociale prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului orasenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez in vederea cresterii accesului la servicii de ingrijire medicala primara in regim ambulatoriu.

Scopul proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sanatate din orasul Zarnesti, prin reducerea internarilor evitabile in cadrul Spitalului orasenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez, cat si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta in cadrul Ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului orasenesc Dr. Caius Tiberiu Spârchez.
2. Scaderea numarului de pacienti internati prin dotarea Ambulatoriului cu aparatura medicala complexa.
3. Diagnosticarea pacientilor in stadiul incipient si tratarea cu succes a unor afectiuni mai usoare, prevenind agravarea lor, ca urmare a dotarii si instrumentarii la standarde europene.

Rezultate proiect:
1. 1 Ambulatoriu dotat cu echipamente moderne.
2. 265 bucati echipamente medicale achizitionate pentru ridicarea nivelului calitativ al actului medical
3. 164 bucati piese de mobilier achizitionate in vederea crearii conditiilor optime de desfasurare a actului medical

Locația de implementare a proiectului este în Regiunea de Dezvoltare Centru, Str. MitropolitIoan Metianu, nr. 1, cod poștal 505800,Orașul Zărnești, județul Brașov.
Informaţii suplimentare se pot obţine la domnul Postu Daniel – Administrator public, telefon: 0268515777, e-mail: primaria@primaria-zarnesti.ro.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro) si Programul Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).


Date de contact beneficiar:
Jud. Brașov, Loc. Zărnești, Str. Mitropolit Ioan Metianu nr. 1, Cod poştal 505800, Telefon 0268515777, Fax 0268222012, E-mail primaria@primaria-zarnesti.ro, persoana de contact Postu Daniel – Administrator public
www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisare plan parcelar zona Poiana cu Tarsa .

Detalii gasiti accesand linkurile : Informare Publica sola POIANA CU TARSA

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de promovare in grad profesional 25.04.2024 .

Detalii gasiti accesand linkurile :

ANUNT promovare

REZULTAT SELECTIE DOSARE- EXAMEN PROMOVARE IN GRAD

REZULTAT PROBA SCRISA EXAMEN DE PROMOVARE – 25.04.2024

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisare plan parcelar zona Dumbrava .

Detalii gasiti accesand linkurile : INFORMARE PUBLICA-SOLA DUMBRAVA

Stiri

Anunţ de participare

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşului Zărneşti, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul cultură, sesiunea I.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultură pe anul 2024 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Suma propusă pentru finanţări este de 50.000 lei. Sursa de finanţare a contractului este bugetul local.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect pentru prima sesiune: 11 aprilie 2024, ora 900.

Cererile de finanţare se vor depune la Registratura Primăriei oraşului Zărneşti.

Data, ora și locul deschiderii, selecţiei şi evaluării propunerilor de proiect: 12 aprilie 2024, ora 9.00 .

Informații suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Relaţii publice din cadrul Primăriei oraşului Zărneşti – telefon 0268515777 sau pe e-mail primaria@primaria-zarnesti.ro.

Regulament privind regimul finanțărilor neramburasabile, conform Legii nr. 350 din 2005- actualizat prin HCL nr. 48 din 13.02.2023

Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 48/12.03.2024

Afișat astăzi, 13.03.2024, ora 9:00, la sediul și pe site-ul Primăriei Orașului Zărnești.

Stiri

Anunț de participare

1.Autoritatea finanțatoare: Unitatea Administrativ Teriorială Orașul Zărnești, cu sediul în Zărnești, Judetul Brașov, Str. Mitropolit I. Mețianu, nr. 1, cod postal 505800, telefon 0268/515777; fax 0268/222012, e-mail: primaria@primaria-zarnesti.ro

2. Aprobarea programului de finanțare: Conform Hotărârii de Consiliu Local Zărnești nr. 98 din 12.03.2024 privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțărilor din bugetul local al Orașului Zărnești, pentru finanțarea de activități sportive organizate în cadrul structurilor sportive, de drept privat, non profit, ca urmare a prevederilor art. 18^1 alin. (1), alin. (2), alin. (3) precum si prevederilor art. 67^1 alin. (1), alin. (3) din Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.

3. Durata finanțării: 15 decembrie 2024 reprezintă data limită până la care trebuie finalizate activitătile contractului, inclusiv plățile efectuate de beneficiarul finanțării.

4.Obiectul: Finanțările se acordă numai pentru:

1) Organizațiile Sportive din Orașul Zărnești

2) Finanţarea de evenimente sportive de mare amploare organizate în Orașul Zărnești ;

3)Susţinerea participării sportivilor legitimaţi la cluburile din Orașul Zărnești la competiţii sportive internaţionale

4) Finanţările de la bugetul local nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare. Regimul juridic instituit prin regulamentul de acordare a finanţărilor din bugetul local nu este aplicabil fondurilor speciale de intervenţie în caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

5. Obiectivul general: Prevederile regulamentului se aplică pentru atribuirea contractului aferent Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanţă”, finanțarea făcându-se de la bugetul local al Orașului Zărnești, pentru activitățile/programele sportive desfășurate de structurile sportive de drept privat, non profit, înființate pe raza unității administrativ-teritoriale a Orașului Zărnești, atât pentru ramurile sportive individuale cât şi pentru jocurile sportive pe toata perioada unui sezon competițional sau a mai multor sezoane cu aprobarea Consiliului Local al Orașului Zărnești.

Prin programul “Promovarea Sportului de Performanță și a Sportului pentru Toți” se urmărește:

a) susţinerea copiilor din Orașul Zărnești în practicarea unui sport în mod gratuit;

b) susţinerea evenimentelor sportive de mare amploare organizate în Orasul Zărnești; c)susţinerea participării sportivilor al organizatiilor sportive din Orașul Zărnești la competiţii sportive naționale și internaţionale;

6.Obiectivele specifice ale programului:

a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului orașului Zărnești pe plan intern şi internaţional;

b) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional;

c) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor;

d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;

e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional;

f) susţinerea sporturilor de iarnă în vederea îmbunătăţirii performanţelor sportive la nivel naţional şi internaţional.

7. Procedura aplicată: în conformitate cu Regulamentul de acordare a finanțărilor din bugetul local al Orașului Zărnești, pentru activități sportive organizate în cadrul structurilor sportive, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local Zărnești nr. 98 din 12.03.2024.

8. Criterii pentru atribuirea contractelor de finantare: conform Regulamentului postat în data de 13.03.2024 pe site-ul Primăriei Orașului Zărnești.

9. Suma propusă pentru finanțare: 668.000 lei

10. Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare: 12.04.2024, ora 09:00

11. Locul de depunere a cererilor de finanțare: sediul UAT Orașul Zărnești, Zărnești, Județul Brașov, Str. Mitropolit I. Mețianu, nr.1, cod postal 505800;

12. Informațiile și documentele necesare pentru întocmirea cererii de finantare, se regăsesc în Regulamentul de acordare a finantărilor din bugetul local al Orașului Zărnești, pentru activități sportive organizate în cadrul structurilor sportive de drept privat în baza Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului pentru anul 2024, postat în data de 13.03.2024, pe site-ul UAT Orașul Zărnești (aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local Zărnești nr. 98 din 12.03.2024) sau de la sediul UAT Orașul Zărnești, telefon 0268/515777.

Regulament de acordare a finanțărilor din bugetul local al orașului Zărnești pentru activitățile sportive în baza Legii nr. 69 din 2000 a educației fizice și sportului

Stiri

Stimați cetățeni,

Vă informăm faptul că miercuri, 28 februarie 2024, în intervalul orar 10:00-11:00, se va desfășura exercițiul „Miercurea alarmelor”, pentru verificarea funcționării sirenelor la nivel național, antrenament prilejuit de Ziua Protecției Civile – 28 Februarie.

Astfel că, și în orașul Zărnești va avea loc acest exercițiu.

Scopul acestei informări este de a preîntâmpina producerea panicii și de a cunoaște semnificația semnalelor de alarmare, în rândul cetățenilor.

Stiri

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisare plan parcelar zona Imblacuta .

Detalii gasiti accesand linkurile : Informare publica-IMBLACUTA

Stiri

Anunt public – UAT Zarnesti anunta dezbaterea publica privind proiectul de hotarare al bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 .

Detalii se gasesc accesand linkul : Anunt public privind bugetul local 2024

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr 1 ,judetul Brasov, telefon 0268.515.777 , fax 0268.222.012, anunta emiterea certificatului de urbanism pentru PUZ in vederea construirii de case de vacanta strada/zona Barsa Fierului .

Detalii gasiti accesand linkurile :

PROCES VERBAL

RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC

Extras_Informare_5584

Extras_Informare_5585

MEMORIU_PUZ_CHERCIU V3R4

PLAN INCADRARE

cu

PLANSE PUZ

Extras_Informare_5580

Extras_Informare_5581

Extras_Informare_5582

Extras_Informare_5583

Stiri

Consiliul Local al Orasului Zarnesti organizeaza prin Comisia de selectie desemnata prin H.C.L. nr 91/2019, la sediul Primariei evaluarea/selectia prealabila in vederea desemnarii membrilor in Consiliul de administratie al S.C. COMPANIA DE SERVICII S.R.L ZARNESTI .

Detalii se gasesc accesand linkurile :

Tabel rezultat final selectie dosare pentru pozitia de membru in CA
Tabel rezultat selectie dosare-14.02.2024
Anunt -recrutare membru in Consiliul de Administratie al SC Compania de Servicii Publice SRL Zarnesti 13.02.2024

Stiri

Lista premierii anuale a sportivilor și antrenorilor zărneșteni, care au obținut rezultate remarcabile în anul 2023. Data desfășurării festivității de decernare a premiilor va fi anunțată după aprobarea de către Consiliul Local Zărnești, a bugetului pentru anul 2024.

Lista

Stiri

Stiri

Stiri

Stiri

Premierea sportivilor și antrenorilor zărneșteni,

Ediția a II-a

Continuând tradiția începută în anul 2022, Primăria și Consiliul Local Zărnești anunță premierea anuală a sportivilor și antrenorilor zărneșteni, care au obținut rezultate remarcabile în anul 2023.

Primăria și Consiliul Local Zărnești vor organiza un eveniment festiv în semn de apreciere și pentru recompensarea performanțelor sportive remarcabile, astfel:

rezultate deosebite la nivel national (Campionat National/Campionat national persoane cu nevoi speciale si Cupa Romaniei) precum si international (Jocurile Olimpice și Paralimpice, Campionate mondiale/Campionate mondiale pentru persoane cu nevoi speciale, Jocurile INVICTUS, Campionate europene/ Campionate europene pentru persoane cu nevoi speciale, Festivalul Olimpic al Tineretului European, sportivi și antrenori cu cele mai bune 3 performanțe la nivel mondial/European/balcanic cu domiciliul în Zărnești sau legitimate la structurile sportive din orașul Zărnești, sporturi olimpice, neolimpice și paralimpice)

În perioada 29 noiembrie 2023 – 10 Ianuarie 2024, cluburile şi asociaţiile sportive pot depune la Compartimentul de Relatii Publice din cadrul Primariei Orasului Zarnesti, formularul de înscriere și documentele solicitate în Regulamentul de Premiere (copie C.I. si acordul de prelucrare a datelor). Aceste formulare pot fi descarcate aici:

Anexa 1 Formular premiere sportivă 2023 ZARNESTI 2023

Anexa 2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Premiere Sportivi Zarnesti 2023

Lista sportivilor și antrenorilor care vor fi premiați va fi publicată pe site-ul instituției si pe pagina de facebook , până în data de 15 Ianuarie 2024.

Premiile se vor acorda pentru următoarele categorii:

* sportivi legitimați la structurile sportive din Zarnesti, indiferent de localitatea sau țara de domiciliu,

* sportivi cu domiciliul în orașul Zarnesti, legitimați la structuri sportive din țară și din străinătate,

* antrenori

care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale oficiale, desfășurate în cadrul sporturilor olimpice, neolimpice și paralimpice, în anul 2023.

Orașul Zărnești premiază sportivii și antrenorii care au obținut performanțe deosebite în anul 2023, dupa urmatoarele criterii:

a)Seniori și juniori care au obținut performanțe deosebite la Campionate Naționale/Cupa Romaniei , individual sau pe echipe

b)Juniori peste 18 ani care au obtinut performanțe deosebite la Campionate Naționale /Cupa Romaniei, individual sau pe echipe

c)Juniori sub 18 ani care au obținut perfomanțe deosebite la Campionate Naționale /Cupa Romaniei ,individual sau pe echipe

Fiecare sportiv/antrenor va fi premiat o singură dată, pentru cea mai înaltă performanță obținută .

Sportivului/Antrenorului care a obținut performanțe deosebite atât la individual cât și pe echipe, i se va acorda un singur premiu pentru cea mai înaltă performanță obținută.

Stiri

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, facem publice Anexe privind Impozitele si taxele locale aprobate pentru anul 2024 si HOTARAREA NR. 228 DIN 31.05.2023, acestea se pot accesa urmand linkurile :

HOTARAREA NR. 228 DIN 31.05.2023

Anexe privind Impozitele si taxele locale aprobate pentru anul 2024

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de concurs Director executiv .

Detalii gasiti accesand linkurile :

Anunt -concurs de recrutare 27.12.2023
Tabel rezultat selectie dosare director executiv

Tabel rezultat proba -interviu 27_12_2023

Anexa nr13 tabel rezultat proba scrisa 27_12_2023

Anunt continuare proces

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisare a planului parcelar zona Malul Turcului .

Detalii gasiti accesand linkul INFORMARE PUBLICA-sola Malul Turcului .

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de concurs personal contractual inspector de specialitate IA -07.12.2023.

Detalii gasiti accesand linkurile :

Anunt concurs -personal contractual inspector de specialitate IA -07.12.2023

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de recrutare AUDITOR clasa I grad profesional superior-Comp. Audit Intern.

Detalii gasiti accesand linkurile :

Anunt-concurs de recrutare AUDITOR clasa I grad profesional superior-Comp. Audit Intern

TABEL REZULTATE SELECTIE CONCURS AUDITOR PUBLIC

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de licitatie publica terenuri in data de 20.11.2023 .

Detalii gasiti accesand linkul :

licitatie 20.11.2023

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de recrutare politist local.

Detalii gasiti accesand linkurile :

ANUNT CONCURS – POLITIST LOCAL

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS RECRUTARE -POLITIST LOCAL-

tabel rezultate selectie concurs recrutare – politist local

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de recrutare membru in CA al SC Compania de Servicii Publice SRL Zarnesti – 13.11.2023 .

Detalii gasiti accesand linkurile :

Anunt recrutare membru CA-13.11.2023
Tabel rezultat selectie dosare -16.11.2023

Stiri

Stiri

ZIUA INTERMODALITĂȚII BRAȘOV – 07 Octombrie 2023 este dedicată intermodalității în județul Brașov și încurajează o utilizare sporită a trenurilor, autobuzelor sau a altor infrastructuri și facilități de transport public de către bicicliști:

• pilotăm traseul Predeal – Râșnov – Poiana Brașov si retur cu transportul metropolitan RATBV și remorcă de biciclete (indicativ autobuz I01)*

• CFR Calători** a suplimentat garniturile de tren cu rastel de biciclete pe ruta Brașov – Predeal

• pe ruta Brașov – Zărnești Regio Calatori *** preia atât călători cât și biciclete către Parcul Național Piatra Craiului

• se menține transportul metropolitan RATBV linia 20 cu remorcă de biciclete pe ruta Poiana Brașov – Brașov

Chiar și cea mai simplă alegere poate avea un impact mare!

Haideți să facem o diferență împreună, găsind modalități de a economisi energie în viața noastră de zi cu zi. Poate că alegeți să mergeți cu bicicleta sau cu autobuzul la serviciu în loc să folosiți mașina, sau alegeți să vă petreceți timpul liber explorând destinații cu mijloace de transport în comun sau pedalând și combinând bicicleta cu alte mijloace de transport precum trenul sau autobuzul.

Proiectul HINGE (Higher Bike Transit Intermodality from Good Experiences) – Intermodalitate crescută datorită ciclismului pe baza bunelor practici europene, derulat de Consiliul Județean Brașov în perioada 01.10.2021 – 31.12.2023, în cadrul Inițiativei Europene pentru Mediu (European Climate Initiative – EUKI) promovează CICLISMUL (ca și mod de transport către serviciu sau de agrement) și alte metode de transport public care vor progresa împreună într-o manieră sinergică, pentru a dezvolta mai multe variante de mobilitate integrată.”

*este necesar deținerea legitimațiilor de călătorie valabile, recomandăm achiziționarea biletelor în prealabil. Îmbarcarea / debarcarea călătorilor se va face în stațiile RTABV autorizate: pe tur Gara Predeal, Primăria veche Râșnov, Poiana Brașov, și pe retur Poiana Brașov, Primăria veche Râșnov, gara Predeal cursa având 66 km. Din Predeal catre Poiana Brasov via Râsnov autobuzul cu remorca de bicicletă pleacă la orele 10, 12, 15, 17, cu retur din Poiana Brașov (parcarea mare) la orele 11, 14, 16, 18. Prețul unui bilet este de 4 lei bilet valabil 60 minute

** Pretul unui bilete de adult+ bicicleta este de 36 RON la trenurile IR si 27,5 RON la trenurile R. Nu se pot achizitiona bilete doar pentru biciclete. Biletele se pot achiziționa de la casele de bilete ale CFR calatori din statiile Brasov si Predeal, sau din orice alta statie in care CFR Calatori are case de bilete, sau on-line de pe site-ul www.cfrcalatori.ro

*** https://regiocalatori.ro/mersul-trenurilor/#/rezultat/?from=Brasov&to=Zarnesti&dusData=2023-10-07

Stiri

📢𝐈̂𝐧 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐚 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐀𝐯𝐚𝐧𝐬𝐢𝐬.𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞

Vă informăm că în perioada 22 septembrie – 2 octombrie platforma 𝐀𝐯𝐚𝐧𝐬𝐢𝐬.𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 va beneficia de upgrade tehnologic și ca atare va funcționa cu intermitențe.

Ne dorim să investim permanent în bunăstarea comunității noastre, astfel că începând cu data de 𝟑 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 vă punem la dispoziție 𝐧𝐨𝐮𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚̆ 𝐀𝐯𝐚𝐧𝐬𝐢𝐬.𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞.

Cu ajutorul noii platforme 𝐀𝐯𝐚𝐧𝐬𝐢𝐬.𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞, serviciile primăriei se îmbunătățesc pentru cetățeni asigurând o interacțiune mai rapidă și mai ușoară.

Astfel, beneficiați de operațiuni ONLINE:
✔️comunicare directă cu Primăria,
✔️plata oricăror impozite și taxe administrative ale comunității noastre,
✔️cereri, stadiu și documente inclusiv petiții, ce rămân în istoricul electronic al cetățeanului.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

👉Aici accesați platforma Avansis.Online a primăriei https://online.primaria-zarnesti.ro/

Stiri

Stiri

Stiri

Stiri

Stiri

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de concurs recrutare auditor superior .

Detalii gasiti accesand linkurile :

ANUNT-concurs auditor superior -Comp. Audit

Stiri

Asociatia pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale Bizz Youth anunta lansarea selectiei pentru beneficiari ai proiectului “Harta Profesorului” .

Detalii gasiti accesand linkul comunicat 01.09.2023

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de concurs sef serviciu Politia Locala .

Detalii gasiti accesand linkurile :

Tabel rezultat proba interviu-28.09.2023
Tabel rezultat proba scrisa 26.09.2023
Tabel selectie dosar-concurs promovare in functie publica de conducere 26.09.2023
ANUNT-concurs promovare in functie publica de conducere-sef serviciu-Serviciul Politie Locala

Stiri

Gradinita nr 3 Furnicuta cu program prelungit organizeaza concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar .
Detalii gasiti accesand linkul Anunț concurs post vacant Gradinița PP Furnicuța Zărnești.

Stiri

Consiliul Local al orasului Zarnesti anunta procedura de concurs recrutare pentru pozitia de membru in consiliul de administratie al Companiei de servicii publice Zarnesti .

Detalii gasiti accesand linkurile :

Tabel selectie dosare -membru in Consiliul de Administratie la SC Compania de Servicii Publice SRL

Anunt -recrutare membru CA Compania de Servicii Publice SRL 11.09.2023

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de depunere oferte transport persoane in regim de inchiriere .

Detalii gasiti accesand linkurile : Anunt de participare – Depunere oferte transport persoane in regim de inchiriere .

Stiri

Stiri

Stiri

Primăria oraşului Zărneşti, cu sediul în oraşul Zărneşti, str. Mitropolit I. Meţianu nr. 1, face public procesul verbal pentru rezultate evaluare cereri de finanțare nerambursabilă, sesiunea a II-a 20230725111524 .

Stiri

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de concurs recrutare FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE – AUDITOR SUPERIOR in data de 22.08.2023 .

Detalii gasiti accesand linkurile :

ANUNT -CONCURS RECRUTARE -FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE-AUDITOR SUPERIOR 22.08.2023

Stiri

Stiri

Începând cu data de 07.07.2023, programul RATBv, minut cu minut, în fiecare stație a liniei 140 Zărnești – Brașov și retur este următorul:

Dacă în dreptul orei nu sunt stipulate minute de trecere, înseamnă că la ora respectivă nu sunt treceri ale autobuzului prin stație.

Stiri

Primaria Orașului Zărnești, în calitate de beneficiar anunta incepere proiect “Constructie cresa medie – proiect tip – orasul Zarnesti, judetul Brasov si imprejmuire” .

Detaliile complete ale proiectului le gasiti accesand linkurile: constructie cresa .

Stiri

Oraşul Zărneşti invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile sport și cultură, sesiunea a II-a.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile sport și cultură, pe anul 2023 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Suma propusă pentru finanţări este de 362.600 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanţate sunt următoarele:

Sport: 342.600 lei

Cultură: 20.000 lei

Sursa de finanţare a contractului este bugetul local.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect pentru a doua sesiune:

24.07.2023, ora 900.

Cererile de finanţare se vor depune la Compartiment Registratură, orașul Zărnești, strada Mitropolit I. Mețianu, nr. 1, județul Brașov.

Data, ora si locul deschiderii, selecţiei şi evaluării propunerilor de proiect: 25.07.2023, ora 1000, orașul Zărnești, strada Mitropolit I. Mețianu, nr. 1, județul Brașov.

Informatii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Relaţii Publice – telefon 0268515777 sau pe e-mail primaria@primaria-zarnesti.ro.

Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 114/22.06.2023

Regulament privind regimul finanțărilor neramburasabile – actualizat prin HCL nr. 48 din 13.02.2023

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897, cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolitloan Metianu, nr.1, jud. Brasov, telefon 0268/515777, fax 02681222012, anunta procedura depunerii in vederea atribuirii autorizatiilor de taxi pe raza orasului Zarnesti.

Detalii gasiti accesand linkul : Atribuire autorizatii taxi

Stiri

Stiri

Stiri

Stiri

Stiri

Stiri

Stiri

Pentru atribuirea contractului de serviciu de Proiectare (faza PAC + POE + PTE) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice prin reabilitarea, modernizarea și extinderea instalației de detecție, semnalizare și alarmare incendii, a infrastructurii de fluide medicale și a instalațiilor electrice și de ventilare și tratare a aerului pentru clădirea spitalului Dr.Caius Tiberiu Spârchez”, Cod SMIS 2014+ 151844

Atasat prezentului anunt se regaseste caietul de sarcini iar restul documentatie se va descarca de pe site -ul Primariei Orasului Zarnesti, sectiunea – achizitii publice.

Valoarea estimată a contractului : 211.499,08 lei, fără TVA

Conditii referitoare la contract : serviciile se vor achiziționa prin intermediul SEAP- catalogul electronic. Ofertantul câștigător se va prezenta la sediul autorității contractante imediat după notificarea referitoare la atribuirea contractului, în vederea semnării acestuia. Contractul de servicii , intră în vigoare la data semnării lui de către părți și produce efecte juridice până la finalizarea proiectului : ,,”Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice prin reabilitarea, modernizarea și extinderea instalației de detecție, semnalizare și alarmare incendii, a infrastructurii de fluide medicale și a instalațiilor electrice și de ventilare și tratare a aerului pentru clădirea spitalului Dr.Caius Tiberiu Spârchez”, Cod SMIS 2014+ 151844.

Conditii de participare : conform documentației de atribuire, disponibilă pe www.primaria-zarnesti.ro . Ofertele vor fi transmise pe e-mail primaria@primaria-zarnesti.ro sau direct la sediul Primăriei orașului Zărnești-biroul relații publice. Ofertele depuse vor fi semnate, ștampilate și depuse în format pdf. Ofertele financiare vor fi depuse și în catalogul electronic sub denumirea prezentului anunt făcându-se referire și la numărul anunțului din SEAP

Criterii de atribuire: factorii de evaluare utilizați pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate preț, sunt: 1. Factorul ,,preț’’ are o pondere de 60% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maximum de 60 puncte; 2. Factorul Termen de predare al proiectului tehnic are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maximum de 20 puncte astfel: Pana la 60 zile termen de predare al proiectului îi corespunde – 15 puncte Intre 61 si 90 de zile termen de predare al proiectului îi corespunde – 5 puncte. 3. Factorul contracte privind experienta similara are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maximum de 20 puncte astfel: Peste 3 contracte similare îi corespunde – 10 puncte Pentru 2 contracte similare îi corespunde – 7 puncte Pentru 1 contract similar îi corespunde – 3 puncte

Informații suplimentare : achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic SEAP. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerințele solicitate, care nu au fost transmise prin e-mail/ direct la sediul autorității contractante sau care nu au fost încărcate în catalogul electronic SEAP, vor fi respinse. Limba de redactare a ofertei este limba româna. Oferta tehnico-financiară va cuprinde toate condițiile prevăzute în Caietul de sarcini. Prețul contractului va fi ferm, exprimat în lei fără TVA. Valoarea cu TVA se va evidentia separat. Valabilitatea ofertelor este de 60 de zile. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de publicitate postat pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea ”achiziții”, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari. Documentele aferente se regasesc pe site ul Primariei Orasului Zarnesti, sub denumirea din prezentul anunt.

anunt

Aplicare factori evaluare

Caiet de sarcini

DALI_SPITAL_ZARNESTI

Deviz General actualizat 2

Formulare – modele

Instalatie ventilatie

Instalatii electrice

Instalatii gaze medicale

Stiri

VĂ ADUCEM ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ÎN PERIOADA 8.05.2023-12.05.2023 S-AU DEPUS UN NUMĂR DE 9 CERERI LEMN FOC .

MENȚIONĂM FAPTUL CĂ CERERILE SE TRANSMIT CĂTRE REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR ZĂRNEȘTI , SĂPTĂMÂNAL ÎN FIECARE VINERI LA ORA 12.00.

Stiri

VĂ ADUCEM ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ÎN PERIOADA 2.05.2023-5.05.2023 S-AU DEPUS UN NUMĂR DE 8 CERERI LEMN FOC .

MENȚIONĂM FAPTUL CĂ CERERILE SE TRANSMIT CĂTRE REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR ZĂRNEȘTI , SĂPTĂMÂNAL ÎN FIECARE VINERI LA ORA 12.00.

Stiri

VĂ ADUCEM ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ÎN PERIOADA 24.04.2023-28.04.2023 S-AU DEPUS UN NUMĂR DE 7 CERERI LEMN FOC .

MENȚIONĂM FAPTUL CĂ CERERILE SE TRANSMIT CĂTRE REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR ZĂRNEȘTI , SĂPTĂMÂNAL ÎN FIECARE VINERI LA ORA 12.00.

Stiri

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, facem public proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, acesta se poate accesa accesand linkul proiect privind taxele si impozitele 2024 .

Stiri

VĂ ADUCEM ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ÎN PERIOADA 18.04.2023-20.04.2023 S-AU DEPUS UN NUMĂR DE 11 CERERI LEMN FOC .

MENȚIONĂM FAPTUL CĂ CERERILE SE TRANSMIT CĂTRE REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR ZĂRNEȘTI , SĂPTĂMÂNAL ÎN FIECARE VINERI LA ORA 12.00.

Stiri

VĂ ADUCEM ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ÎN PERIOADA 10.04.2023-13.04.2023 S-AU DEPUS UN NUMĂR DE 10 CERERI LEMN FOC .

MENȚIONĂM FAPTUL CĂ CERERILE SE TRANSMIT CĂTRE REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR ZĂRNEȘTI , SĂPTĂMÂNAL ÎN FIECARE VINERI LA ORA 12.00.

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de recrutare pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la SC Compania de Servicii Publice SRL .

Detalii gasiti accesand linkurile : Anunt recrutare pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la SC Compania de Servicii Publice SRL

Formular 1

Formular 2

Formular 3

Formular 4

Formular 5

Model Scrisoare de asteptari SC Compania de Servicii Publice SRL

Stiri

VĂ ADUCEM ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ÎN PERIOADA 03.04.2023-07.04.2023 S-AU DEPUS UN NUMĂR DE 8 CERERI LEMN FOC .

MENȚIONĂM FAPTUL CĂ CERERILE SE TRANSMIT CĂTRE REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR ZĂRNEȘTI , SĂPTĂMÂNAL ÎN FIECARE VINERI LA ORA 12.00.

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de concurs politist local .

Detalii gasiti accesand linkurile : ANUNT concurs recrutare Politist local

Rezultat Selectie Dosare – politia locala

rezultat selectie proba eliminatorie – POLITIA LOCALA

rezultat proba scrisa – POLITIA LOCALA

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de afisare plan parcelar zona Brebina.

Detalii gasiti accesand linkurile : Informare sola Brebina

Stiri

VĂ ADUCEM ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ÎN PERIOADA 24.03.2023-31.03.2023 S-AU DEPUS UN NUMĂR DE 41 CERERI LEMN FOC .

MENȚIONĂM FAPTUL CĂ CERERILE SE TRANSMIT CĂTRE REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR ZĂRNEȘTI , SĂPTĂMÂNAL ÎN FIECARE VINERI LA ORA 12.00.

Stiri

Stiri

VĂ ADUCEM ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ÎN PERIOADA 17.03.2023-24.03.2023 S-AU DEPUS UN NUMĂR DE 41 CERERI LEMN FOC .

MENȚIONĂM FAPTUL CĂ CERERILE SE TRANSMIT CĂTRE REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR ZĂRNEȘTI , SĂPTĂMÂNAL ÎN FIECARE VINERI LA ORA 12.00.

Stiri

Primaria Orasului Zarnesti publica rezultatele evaluarii cereri în vederea acordarii de finanțare nerambursabilă din bugetul local pe anul 2023 .

Detalii gasiti accesand atasamentul Proces verbal rezultate cereri de finanțare nerambursabilă .

Stiri

VĂ ADUCEM ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ÎN PERIOADA 03.03.2023-10.03.2023 S-AU DEPUS UN NUMĂR DE 64 CERERI LEMN FOC .

MENȚIONĂM FAPTUL CĂ CERERILE SE TRANSMIT CĂTRE REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR ZĂRNEȘTI , SĂPTĂMÂNAL ÎN FIECARE VINERI LA ORA 12.00.

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta publicul interesat de licitatie publica terenuri in data de 30.03.2023 .

Detalii gasiti accesand linkul licitatie publica terenuri in data de 30.03.2023

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de concurs ocupare functie publica sef serviciu .

Detalii gasiti accesand linkurile : Anunt concurs sef serviciu-30.03.2023
Tabel rezultat selectie dosare 30.03.2023
Tabel rezultat proba scrisa-30.03.2023
Tabel rezultat proba interviu 03.04.2023

Stiri

Stimați cetățeni,

Vă informăm faptul că, MIERCURI, 01.03.2023, în intervalul orar 10:00 – 11:00, se va acționa sirena de alarmare publică în orașul Zărnești, motivul fiind doar VERIFICAREA FUNCȚIONĂRII.

Scopul acestei informări este de a preîntâmpina producerea panicii și de a cunoaște semnificația semnalelor de alarmare.

Stiri

VĂ ADUCEM ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ÎN PERIOADA 17.02.2023-24.02.2023 S-AU DEPUS UN NUMĂR DE 65 CERERI LEMN FOC .

MENȚIONĂM FAPTUL CĂ CERERILE SE TRANSMIT CĂTRE REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR ZĂRNEȘTI , SĂPTĂMÂNAL ÎN FIECARE VINERI LA ORA 12.00.

Stiri

VĂ ADUCEM ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ÎN PERIOADA 10.02.2023-17.02.2023 S-AU DEPUS UN NUMĂR DE 72 CERERI LEMN FOC .

MENȚIONĂM FAPTUL CĂ CERERILE SE TRANSMIT CĂTRE REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR ZĂRNEȘTI , SĂPTĂMÂNAL ÎN FIECARE VINERI LA ORA 12.00.

Stiri

Orașul Zărneşti, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile sport și cultură, sesiunea I.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile sport și cultură pe anul 2023 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Suma propusă pentru finanţări este de 461.000 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanţate sunt următoarele:

Sport: 431.000 lei

Cultură: 30.000 lei

Sursa de finanţare a contractului este bugetul local.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect pentru prima sesiune: 20 martie 2023, ora 9:00.

Cererile de finanţare se vor depune la Compartiment Registratură.

Data, ora si locul deschiderii, selecţiei şi evaluării propunerilor de proiect: 21 martie 2023, ora 9:00.

Informatii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Relaţii Publice – telefon 0268515777 sau pe e-mail primaria@primaria-zarnesti.ro

Detalii gasiti accesand linkul : Regulament privind regimul finanțărilor neramburasabile – actualizat prin HCL nr. 48 din 13.02.2023

Publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 29/15.03.2023.

Stiri

VĂ ADUCEM ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ÎN PERIOADA 03.02.2023-10.02.2023 S-AU DEPUS UN NUMĂR DE 60 CERERI LEMN FOC .

MENȚIONĂM FAPTUL CĂ CERERILE SE TRANSMIT CĂTRE REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR ZĂRNEȘTI , SĂPTĂMÂNAL ÎN FIECARE VINERI LA ORA 12.00.

Stiri

In conformitate cu prevederile HG 1074/2011 privind stabilirea sistemului de garantie returnare SGR pentru ambalaje nereutilizabile, pentru o gestionare eficienta a deseurilor, Guvernul si-a asumat implementarea Sistemul de garantie returnare SGR pentru ambalajele de bauturi .

Detalii gasiti accesand linkul : http://files.opera-clima.ro/s/iXSzNtYeaPTqWxZ

Stiri

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897 , cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit lon Metianu, nr. 1, judetul Brasov, telefon 02681515777, fax 02681222012, anunta procedura de concurs ocupare functie publica inspector .

Detalii gasiti accesand linkurile : concurs de recrutare functie publica
tabel rezultat proba scrisa
tabel -rezultat interviu
tabel rezultat final concurs recrutare

Stiri

Stiri

Primăria Orașului Zărnești vă aduce la cunoștință faptul că s-a aprobat lista de prioritati in vederea repartizarii celor 2 garsoniere din str. Cibinului, nr. 10, bloc ANL (ap. 1 si ap. 17) în vederea închirierii.

Detalii găsiți accesând link-ul următor : Lista prioritati repartizare garsoniere .

Stiri

Stimați cetățeni ai orașului Zărnești,

Vă prezentam spre consultare varianta finală a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Orașului Zărnești (SIDU), 2023 – 2030.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Zărnești poate fi descărcată aici.

Așteptăm propunerile/observațiile/completările dvs. cu privire la acest document strategic pe adresa de e-mail: fondurieuropene@primaria-zarnesti.ro până în data de 21 februarie 2023.

Rugămintea noastră este de a primi, în format editabil, toate propunerile / observațiile / completările dumneavoastră, cu precizarea capitolului/ secțiunii / nr. paginii la care faceți referire!

Stiri

VĂ ADUCEM ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ÎN PERIOADA 27.01.2023-03.02.2023 S-AU DEPUS UN NUMĂR DE 92 CERERI LEMN FOC .

MENȚIONĂM FAPTUL CĂ CERERILE SE TRANSMIT CĂTRE REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR ZĂRNEȘTI , SĂPTĂMÂNAL ÎN FIECARE VINERI LA ORA 12.00.

email
call
Aplicația Avansis
expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.