close
close

Începând cu luna martie 2022, Primăria Orașului Zărnești, digitalizează interacțiunea cu cetățenii prin intermediul platformei online Avansis Online (pentru PC) . Platforma va oferi contribuabililor persoane fizice și persoane juridice accesul la servicii precum:

  • depunere cerere certifical fiscal
  • eliberare certificat fiscal
  • depunere declarații impunere bunuri mobile (autoturisme) și imobile (case și terenuri)
  • plăți on-line cu cardul

Pentru utilizarea platformei, este necesară crearea unui cont, prin accesarea paginii web: https://online.primaria-zarnesti.ro/AvansisOnline/#/iro/login

Accesează aplicația Avansis

Anunt selectie parteneri

ANUNT SELECTIE PARTENERI entitati private, pentru proiectele finantate din fonduri structurale nerambursabile

Titlu proiect: „EDUCATIA PENTRU TOTI”

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin OMFP 2548/2009, si OMEN 4180/2013, Primaria Orasului Zarnesti, cu sediul in Str. Mitropolit Ioan Metianu nr. 1, Zarnesti, Judetul Brasov, anunta organizarea unei proceduri de selectie a 2 parteneri in vederea colaborarii pentru aplicarea unui proiect de finantare pe Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Interventie (DMI) 2.2.

Conditii generale de eligibilitate
Organizatie cu personalitate juridica din Romania (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, intreprinderi individuale sau echivalent). Organizatia trebuie sa NU se afle in situatiile de excludere prevazute in cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitantilor din Ghidul conditii generale.
Conditii specifice de eligibilitate
a) Are prevazute in statut obiective/activitati privind educatia pentru copiii si/sau tineri;
b) Demonstreaza experienta relevanta in prevenirea parasirii timpurii a scolii;
c) Desfasoara activitati de educatie si sociale in cadrul UAT Zarnesti si/sau al localitatii de provenienta, daca organizatia este din alta regiune de dezvoltare;
d) Are o capacitate financiara, calculata potrivit regulilor ghidului de finantare de minim 2.200.000 lei.

Continutul dosarului de participare
A. Documente de functionare a entitatii:
(1) Statutul organizatiei/actul constitutiv prin care se face dovada ca are ca obiect de activitate desfasurarea acelor activitati solicitate si cuprinse in anuntul de selectie;
(2) Certificatul de inregistrare fiscala;
(3) Declaratie pe proprie raspundere privind numarul mediu de angajati in ultimii 3 ani.
B. Documente specifice:
(1) Declaratie pe propria raspundere (semnata si stampilata de catre reprezentantul legal) prin care isi asuma angajamentul de a asigura resursele financiare si umane necesare in implementarea proiectului, pe toata durata de implementare a proiectului;
(2) Scrisoare de intentie (semnata si stampilata de catre reprezentantul legal);
(3) Documente relevante, care sa ateste capacitatea entitatii private de a implementa activitatile din proiect pentru care va fi selectata;
(4) Fisa Partenerului completata cu informatiile necesare pentru inscrierea partenerului in sistemul informatic Actionweb (semnata si stampilata de catre reprezentantul legal);

Obiectivul general al proiectului consta in prevenirea parasirii timpurii a scolii, pentru copii defavorizati (romi, din mediul rural si din foste zone industrializate etc.) si furnizarea competentlor si abilitatilor de baza necesare persoanelor care au parasit timpuriu scoala din doua regiuni de dezvoltare ale Romaniei.

Organizatiile interesate sa participe la selectie vor depune documentele cu mentiunea: “Selectie de parteneri pentru proiecte POSDRU” la sediul Primariei Orasului Zarnesti, cu sediul in Str. Mitropolit Ioan Metianu nr. 1, Zarnesti, Judetul Brasov, pana la data de 16.12.2014 ora 12:00.

Partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate in scrisoarea de intentie.

email
call
Aplicația Avansis
expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.