close
close

Începând cu luna martie 2022, Primăria Orașului Zărnești, digitalizează interacțiunea cu cetățenii prin intermediul platformei online Avansis Online (pentru PC) . Platforma va oferi contribuabililor persoane fizice și persoane juridice accesul la servicii precum:

  • depunere cerere certifical fiscal
  • eliberare certificat fiscal
  • depunere declarații impunere bunuri mobile (autoturisme) și imobile (case și terenuri)
  • plăți on-line cu cardul

Pentru utilizarea platformei, este necesară crearea unui cont, prin accesarea paginii web: https://online.primaria-zarnesti.ro/AvansisOnline/#/iro/login

Accesează aplicația Avansis

Anunt de participare ( Depunere oferte)

Pentru atribuirea contractului de serviciu de Proiectare (faza PAC + POE + PTE) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice prin reabilitarea, modernizarea și extinderea instalației de detecție, semnalizare și alarmare incendii, a infrastructurii de fluide medicale și a instalațiilor electrice și de ventilare și tratare a aerului pentru clădirea spitalului Dr.Caius Tiberiu Spârchez”, Cod SMIS 2014+ 151844

Atasat prezentului anunt se regaseste caietul de sarcini iar restul documentatie se va descarca de pe site -ul Primariei Orasului Zarnesti, sectiunea – achizitii publice.

Valoarea estimată a contractului : 211.499,08 lei, fără TVA

Conditii referitoare la contract : serviciile se vor achiziționa prin intermediul SEAP- catalogul electronic. Ofertantul câștigător se va prezenta la sediul autorității contractante imediat după notificarea referitoare la atribuirea contractului, în vederea semnării acestuia. Contractul de servicii , intră în vigoare la data semnării lui de către părți și produce efecte juridice până la finalizarea proiectului : ,,”Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice prin reabilitarea, modernizarea și extinderea instalației de detecție, semnalizare și alarmare incendii, a infrastructurii de fluide medicale și a instalațiilor electrice și de ventilare și tratare a aerului pentru clădirea spitalului Dr.Caius Tiberiu Spârchez”, Cod SMIS 2014+ 151844.

Conditii de participare : conform documentației de atribuire, disponibilă pe www.primaria-zarnesti.ro . Ofertele vor fi transmise pe e-mail primaria@primaria-zarnesti.ro sau direct la sediul Primăriei orașului Zărnești-biroul relații publice. Ofertele depuse vor fi semnate, ștampilate și depuse în format pdf. Ofertele financiare vor fi depuse și în catalogul electronic sub denumirea prezentului anunt făcându-se referire și la numărul anunțului din SEAP

Criterii de atribuire: factorii de evaluare utilizați pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate preț, sunt: 1. Factorul ,,preț’’ are o pondere de 60% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maximum de 60 puncte; 2. Factorul Termen de predare al proiectului tehnic are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maximum de 20 puncte astfel: Pana la 60 zile termen de predare al proiectului îi corespunde – 15 puncte Intre 61 si 90 de zile termen de predare al proiectului îi corespunde – 5 puncte. 3. Factorul contracte privind experienta similara are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maximum de 20 puncte astfel: Peste 3 contracte similare îi corespunde – 10 puncte Pentru 2 contracte similare îi corespunde – 7 puncte Pentru 1 contract similar îi corespunde – 3 puncte

Informații suplimentare : achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic SEAP. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerințele solicitate, care nu au fost transmise prin e-mail/ direct la sediul autorității contractante sau care nu au fost încărcate în catalogul electronic SEAP, vor fi respinse. Limba de redactare a ofertei este limba româna. Oferta tehnico-financiară va cuprinde toate condițiile prevăzute în Caietul de sarcini. Prețul contractului va fi ferm, exprimat în lei fără TVA. Valoarea cu TVA se va evidentia separat. Valabilitatea ofertelor este de 60 de zile. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de publicitate postat pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea ”achiziții”, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari. Documentele aferente se regasesc pe site ul Primariei Orasului Zarnesti, sub denumirea din prezentul anunt.

anunt

Aplicare factori evaluare

Caiet de sarcini

DALI_SPITAL_ZARNESTI

Deviz General actualizat 2

Formulare – modele

Instalatie ventilatie

Instalatii electrice

Instalatii gaze medicale

email
call
Aplicația Avansis
expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.